Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
Logo Sto NV
logo Xella
Bouwwerken

Het bodemonderzoek: zinvol of niet?

We bouwen almaar vaker op minder kwalitatieve bouwgronden. Straatnamen als ‘Broekkant’, ‘Moerstraat’ of ‘De Beemd’ geven bijvoorbeeld aan dat een grond waterrijk is of is geweest. En dat geeft ook al iets te zeggen over de stabiliteit van de ondergrond.
Om je ervan te vergewissen dat je geen stabiliteitsproblemen – zoals gescheurde gevels of verzakte funderingen – krijgt door het gebruik van een onvoldoende sterke fundering, is een bodemsondering of grondmechanisch onderzoek sterk aan te raden.


Heel wat architecten zullen overigens om een grondonderzoek vragen. Hun verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid schrijft hen immers voor dat ze zich voldoende moeten inlichten over de toestand van het perceel. Als ze dit niet doen en achteraf blijkt dat hieruit een foutieve constructie werd voorgeschreven, dan kan de verzekering zich terugtrekken. En aangezien de fundering van de woning de basis is, zullen ze zich hier dus zeker willen indekken en om een sondering vragen.
Ook wanneer je werkt met een sleutel-op-de-deurfirma is het zinvol om een bodemsondering uit te laten voeren voor de start van de werken. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan wanneer blijkt dat de ondergrond niet voldoende draagkrachtig is en er een duurdere fundering nodig zal zijn.

Zelfs wanneer je niet met een sleutel-op-de-deurbouwer werkt, kan je baat hebben bij een sondering. Wanneer de resultaten gunstig uitdraaien, zal er minder wapening en beton nodig zijn dan wat een aannemer met een natte vinger zal voorzien. De meerkost voor de sondering en de stabiliteitsingenieur kan dus resulteren in een besparing in de funderingskosten. En die kan groter zijn dan de investering in het bodemonderzoek.
Ga er ook niet zomaar vanuit dat jouw ondergrond voldoende draagkrachtig zal zijn omdat dat bij de buren - die een tijdje voor je bouwden - ook het geval was. De samenstelling van de grondlagen kan immers van perceel tot perceel verschillen. Daarom blijft het aan te raden om een eigen studie uit te laten voeren.

Draagvermogen
Een grondonderzoek gebeurt tijdens de ontwerpfase van de woning. Zo’n onderzoek wordt uitgevoerd door een sonderingsfirma. Deze firma’s beschikken over speciale machines om de ‘sondering’ uit te voeren.
Hiertoe drukt de machine een afgesloten, holle buis in de grond aan een constante snelheid. De kracht die hiervoor nodig is, wordt geregistreerd. Algemeen kan je stellen: hoe moeilijker de buis de grond ingaat, des te beter de ondergrond.
Voor de sondering voor een particuliere woning wordt doorgaans uitgegaan van een drukkracht van 10 ton (10 kN). Voor gebouwen met meer dan twee bouwlagen is een kracht van 20 ton (200 kN) aangewezen.
Op basis van de gegevens die uit de meting voortvloeien, kan het draagvermogen van de ondergrond worden berekend. Uit die informatie kan dan weer worden afgeleid welke fundering nodig is om de beoogde woning te kunnen dragen.

Voordelen
Een grondonderzoek is altijd interessant tijdens de ontwerpfase van een woning. De architect kan met de informatie rekening houden bij de opmaak van het woningconcept. Je kan bijvoorbeeld een dure fundering uitsparen door van een klassieke bouwmethode over te stappen naar een lichtere staalstructuur of houtskeletbouw.
Ook vóór de aankoop van een terrein kan een sondering nuttig zijn. Zo weet je duidelijk welke investering nodig zal zijn voor de fundering en kan je afwegen of het terrein die extra kost waard is.

Kostprijs
De kostprijs is afhankelijk van het aantal proeven, de drukkracht van de sondering en de toegankelijkheid van het terrein. Globaal genomen mag je stellen dat je voor ongeveer 500 euro een grondonderzoek hebt. 


Meer info over de bodemsondering

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in