Nadenken over bouwen

Grondwettelijk Hof erkent discriminatie architectenverzekering

Op 1 juli 2007 trad de wet betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon in werking. In de marge van deze wetgeving werd door de overheid beslist dat architecten ook een verplichte verzekering ter dekking van hun professionele aansprakelijkheid dienen af te sluiten. Het Grondwettelijk Hof beschouwt die verplichting nu als discriminatie.


Op 1 juli 2007 trad de wet betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon in werking. Deze nieuwe wetgeving (ook genoemd de wet Laruelle) zorgt ervoor dat architecten vanaf één juli hun persoonlijke aansprakelijkheid kunnen beperken door hun activiteiten onder te brengen in een vennootschap.
In de marge van deze wetgeving werd door de overheid beslist dat architecten ook een verplichte verzekering ter dekking van hun professionele aansprakelijkheid dienen af te sluiten. Omdat enkel architecten met deze verplichting opgezadeld worden, stelde de Orde van Architecten op 24 oktober 2006 een procedure in bij het Grondwettelijk Hof van België (het vroegere Arbitragehof). De Orde stelde een beroep tot vernietiging in van die artikelen uit de wet die een verplichte aansprakelijkheidsverzekering opleggen.

Vingerwijzing
Op 12 juli verwierp het Hof de vraag van de Orde van Architecten tot vernietiging van de verzekeringsverplichting van de professionele aansprakelijkheid voor architecten maar deed in zijn vonnis wel een opmerkelijke uitspraak die stelt dat de discriminatie niet het gevolg is van de wet Laruelle maar eerder ligt in het ontbreken van wetgeving die ‘andere partijen uit de bouwakte’ verplicht zich te verzekeren voor hun professionele aansprakelijkheid. NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, is tevreden met deze vingerwijzing naar de beleidsmakers.

Opdraaien voor schade
De verplichte verzekering enkel voor architecten, is reeds langer een doorn in het oog. Omdat architecten als enige partij verzekerd zijn, komt het voor dat architecten die eerder een klein foutaandeel dragen in bouwschades toch voor een veel grotere fractie van de schade moeten opdraaien. Het gaat hier om de zogenaamde ‘in solidum’ veroordelingen tot betaling van de schadevergoeding.

In zijn vonnis schrijft het Grondwettelijk Hof dan ook:
'Doordat architecten als enige beroepsgroep in de bouwsector wettelijk zijn verplicht hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, dreigt hun aansprakelijkheid bij veroordeling in solidum meer dan die van de andere beroepsgroepen in het gedrang te komen, zonder dat voor dat verschil in behandeling een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Die discriminatie is evenwel niet het gevolg van de verzekeringsplicht opgelegd bij de bestreden wet, maar van de ontstentenis in het recht toepasselijk op de andere 'partijen die in de bouwakte voorkomen' van een vergelijkbare verzekeringsplicht. Dit kan slechts worden verholpen door het optreden van de wetgever.'

NAV is tevreden met deze benadering die stelt dat de discriminatie niet het gevolg is van de wet Laruelle maar van het ontbreken van wetgeving die alle bouwpartners een verplichte verzekering oplegt voor beroepsaansprakelijkheid. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof is een duidelijk signaal naar de politieke wereld om snel werk te maken van een verplichte verzekering voor alle bouwpartners.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in