Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
Logo Sto NV
logo Xella
Bouwwerken

Grondwerken

Grondwerken luiden de start van de ruwbouw in. Bij afgifte van het bodemattest zal blijken of de grond verontreinigd is of niet. Is alles ok, dan kan de grondwerker aan de slag.
 

Planning grondwerken

 • Afgraven van het bouwterrein gebeurt in twee fases.
 •  Eerst wordt de teelaarde afgegraven. Het valt aan te raden om deze afgegraven aarde op het bouwperceel te stockeren voor de latere aanleg rond de woning

 • Wanneer de draagkrachtige grond bloot ligt, kan je het bouwraam (laten) uitzetten. Let op, in principe moet de architect hierbij aanwezig zijn. Sommige architecten zetten ook het bouwraam voor je uit

 • Vervolgens kan de grondwerker dan de tweede fase van zijn werk uitvoeren. Overweeg ook nu weer wat je met de afgegraven bodem zal doen. Een deel ervan zal je achteraf sowieso kunnen gebruiken om de bouwput na de realisatie van de kelder opnieuw aan te vullen.

De grondwerker

Naast de afbraakwerken en het uitgraven van een kelder of fundering kan je ook nog voor andere karweien bij de grondwerker terecht. Een overzicht:

 • Het verwijderen van boomstronken en wortels
 • Plaatsen van werfverhardingen
 • Aanvullingswerken
 • Het graven van sleuven voor de riolering. Vaak ook de aanleg van de riolering zelf. Bij renovatieprojecten kan de grondwerker de renovatie van het rioleringsnet verzorgen. Een dergelijke sanering is zeker het overwegen waard bij al wat oudere woningen. Het leidingennet kan door de jaren immers al beschadigd zijn.
 • Plaatsen van stookolietank, regenwaterput, septische put, waterzuiveringsinstallatie
 • Het plaatsen van verhardingen voor de oprit, terras, tuinpaden,…
 • Zorgen voor grondstalen en het verwerken van vervuilde gronden.
 • Wanneer je de grondwerker een tijdelijke verharding voor de oprit laat plaatsen, opteer dan voor betongruis, steenpuin of kiezel. Dit is relatief goedkoop en kan na enkele jaren dienen als fundering voor een andere bestrating zoals klinkers of kasseien.

Kostprijs grondwerker

Vergelijk niet zozeer de totaalprijs van de offerte, maar ga na wat iedere aannemer biedt voor deze prijs. In hoeveel fasen worden de werken uitgevoerd? Welke hoeveelheden af te graven grond schat de aannemer in? Wees op je hoede wanneer het getal te laag uitvalt.

Bodemattest

 

Sinds 1 januari 2004 is voor grondverzet (aan- en afvoer) van meer dan 250 m³ een bodemattest nodig. Dit attest geeft aan of de grond al dan niet verontreinigd is. Deze regelgeving geldt niet voor gronden die op het bouwterrein worden gestockeerd. In principe verzorgt de aannemer de hele administratie die hierbij komt kijken.
De procedure behelst:
 

 • Het nemen van een grondstaal van de af te voeren grond
 • Onderzoek van het staal door een bodembeheersorganisatie
 • Deze levert een attest af met een beschrijving van de grond en de eventuele saneringsmaatregelen die genomen dienen te worden in geval van vervuilde grond.

Deze hele procedure vraagt de nodige tijd en soms ook extra kosten. Houd hier rekening mee in de planning van jouw bouwproject.
Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Wanneer je grond laat aanvoeren om een bouwterrein aan te vullen, heb je recht om het bijhorende bodemattest te vragen. Op die manier ken je de kwaliteit van de geleverde grond.
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in