Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
Logo Sto NV
logo Xella
Bouwwerken

Fundering en ondergrond

De fundering wordt gerealiseerd op basis van de studie uitgevoerd door de architect of de stabiliteitsingenieur. De draagkracht van de ondergrond is sterk bepalend voor de fundering.

Pols daarom in de buurt hoe het met de ondergrond zit. Bij twijfel kan een onderzoek (sondering) soelaas brengen. Bij een weinig draagkrachtige ondergrond wordt een aangepaste dieptefundering toegepast, bijvoorbeeld put- of paalfunderingen.

Fundertingstypes

Fundering op staal (op volle grond)

 • Een fundering op staal is het meest gebruikte funderingstype
 • Hoewel 'op staal' doet vermoeden dat er staal in de fundering zit, is dit in de praktijkd niet zo. 'Op staal' komt van 'op stal' of 'opstal' en verwijst naar een fundering op de ondergrond of volle grond
 • Een fundering op staal of op volle grond bestaat uit een verbrede sleuf op de plaatsen waar de muren worden opgetrokken
 • Deze sleuf wordt volgestort met beton, zonder wapening
 • Het is belangrijk dat de studie voor dit funderingstype met zorg gebeurt

Strokenfundering

 • Het principe is vergelijkbaar met de fundering op staal, alleen wordt hier gewapend beton gebruikt
 • Hierdoor is minder materiaal nodig. Daar tegenover staat dat gewapend beton duurder is

 

 

Putfundering

 • Op de belangrijke belastingspunten van de te bouwen woning worden putten gegraven, die je opvult met beton of gestabiliseerd zand
 • Hierop komt een raster van gewapende betonnen balken
 • Die gewapende betonnen balken dragen op hun beurt de woning

Paalfundering

 • Het principe is vergelijkbaar met de putfundering. Alleen worden nu betonnen palen in de ondergrond gegoten of geheid
 • Hier wordt niet gerekend op de draagkracht van de ondergrond, maar op de wrijvingsweerstand tussen de paalomtrek en de omringende grondlagen
 • Ook in dit geval wordt een raster van betonnen draagbalken geplaatst om verder te bouwen

Vloerplaat

 • Een vloerplaat als fundering noemen we ook wel algemene funderingsplaat of zwevende vloerplaat
 • De vloerplaat wordt niet ondersteund door fundamenten, maar wordt rechtstreeks op de volle grond gestort
 • Deze fundering is vooral geschikt als je zonder kelder of kruipkelder bouwt 
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in