Nadenken over bouwen

Eerste werf waar de ethische code voor de bouw wordt toegepast gaat van start

Deze week is de eerste bouwwerf in Vlaanderen van start gegaan waar de gloednieuwe ethische code voor de bouw-infrastructuursector wordt toegepast.  Eind september tekenden Aquafin, Bouwunie, ORIO, OVI, Vlawebo en VVSG, allen partners uit de infrastructuur- en bouwsector, de eerste sector-overschrijdende ethische code in Vlaanderen. Door te ‘Bouwen aan Ethiek’ engageren de infrastructuurpartners zich om samen een werkklimaat van openheid, respect en vertrouwen te creëren. Vanaf nu wordt deze code ook in de praktijk gebracht. Hervé Demeyere, zaakvoerder van bouwbedrijf Persyn en voorzitter van Bouwunie Infrastructuurwerken, startte in opdracht van AWV, Aquafin en stad Roeselare, en onder toezicht en volgens het ontwerp van studiebureau Demey (lid van OVIO), de eerste ethische werf te Roeselare.

Onze wereld verandert snel. Razendsnel. We gaan vandaag heel anders met elkaar om dan twintig jaar geleden, zowel in de privésfeer als op de werkvloer. Om die evolutie tegemoet te komen, ondertekenden verschillende partners uit de bouw-infrastructuursector een ethische code. Niet om als folder om aan de muur te hangen, maar om te integreren in de werking. Van de werf tot in het hoofdkantoor. ‘Bouwen aan Ethiek’ is daarmee de allereerste sector-overschrijdende ethische code in Vlaanderen.

Want ondanks goede bedoelingen loopt er al eens iets fout in de sector; een collega maakt een ongepaste mop, een leidinggevende overrompelt zijn nieuwe werknemer met opdrachten, een misverstand in de communicatie doordat iemand niet bekend is met een bepaalde communicatietool.

Zo’n code moet dan dienen als houvast. Als een verzameling van afspraken waartoe iedereen op de vloer zich verbindt, om zo een werkklimaat van openheid, respect en vertrouwen te creëren. Waar men respect heeft voor zijn medemens, en partners ziet in plaats van concurrentie. Wegkijken kan ook niet meer want ‘Bouwen aan Ethiek’ wordt vanaf nu steevast opgenomen in de bestekken van de deelnemende opdrachtgevers. Met behulp van vertrouwenspersonen en een ethische commissie willen de partners ook werken aan een veilige omgeving, waar iedereen altijd bij terechtkan.

“Het is historisch dat er nu over de bouwsector heen een gedragen ethische code is”,  zegt Hervé Demeyere, voorzitter van Bouwunie Infrastructuurwerken. “Het doel is om de samenwerking met studiebureaus en bouwheren te verbeteren. Ook willen meer jongeren aanspreken om te kiezen voor de bouw. Op sommige werven gaat het er nu al goed aan toe, anderen zijn vatbaar voor verbetering. Zo worden soms harde woorden gebruikt tijdens werfvergaderingen, komt men niet goed tot beslissingen of is er slechte communicatie. Via deze leidraad willen we ook de algemene sfeer verbeteren. Natuurlijk zal dit niet gebeuren alleen omdat er een ethische code is, maar het is wel een belangrijke houvast.”

Filip Demey van studiebureau Demey is enthousiast dat de theorie nu in praktijk wordt omgezet. “We moeten voldoen aan alsmaar complexere procedures en dat werkt soms contraproductief en frustrerend. Via de ethische code hopen we subjectieve interpretaties en negativisme te kunnen vermijden”, aldus Demey.
“De neerslag op de fysieke en mentale gezondheid van onze werknemers wordt ons dagelijks duidelijk gemaakt in de actualiteit. Burn-out, stress, toenemend ziekteverzuim, … komen steeds vaker voor.  Ook jonge werknemers van ontwerpers of aannemers zijn vandaag gevoeliger geworden voor al dan niet terechte kritiek op hun werk. Het gevolg is dat ze vlugger geneigd zijn om andere oorden op te zoeken. De ethische code is een leidraad om respectvol met elkaar om te gaan. Dat respect kan worden afgedwongen met vaardigheden waar eigenlijk geen talent voor nodig is: afspraken nakomen, positief zijn en openstaan voor andere meningen.”

Ook bij Aquafin, waar men mee aan de wieg stond van het initiatief, kijkt men uit naar een verdere uitrol. “Duurzaam en verantwoord ondernemen wil ook zeggen dat men zorg draagt voor het welzijn van de eigen medewerkers en die van de partners. Een moreel kompas zoals deze ethische code is daar een tastbaar voorbeeld van. Binnen enkele jaren zou de ethische code een evidentie moeten zijn”, aldus Mieke Lesage van Aquafin.

De ethische code kreeg de naam ‘Bouwen aan Ethiek’ mee, en kwam tot stand toen de stichtende partners OVIO (Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers),  Bouwunie, afvalwaterzuiveraar Aquafin, ORI (sectororganisatie Belgische advies- en ingenieursbureaus), VlaWeBo (koepelorganisatie Vlaamse aannemers van wegenwerken) en VVSG (netwerkorganisatie lokale besturen) de krachten bundelden. De partners kregen hierbij de gewaardeerde hulp van professor medische filosofie en ethiek Ignaas Devisch, die al verschillende organisaties, waaronder Club Brugge, op weg heeft geholpen naar een ethische code. De oprichters hopen dat de code “zich als een olievlek verder over de sector zal uitbreiden en navolging zal kennen”.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in