Bouwwerken

Een uitbreiding in beton geeft deze woning een unieke uitstraling

Aanbevolen partners

Logo Sto NV
Tandartspraktijk of leefruimte? Architect Frédéric Filipucci veegt de vraag van tafel met een uitbreidingsproject dat alle kanten uit kan. Beton staat centraal in een eigentijdse architectuur. Dankzij deze aanbouw ondergaat de woning in schist een metamorfose met een heerlijk mooi contrast.
“De bouwheer vroeg me een ontwerp om zijn woning te vergroten. Bovendien wenste hij dat twee opeenvolgende gebruiksvormen mogelijk zouden zijn zonder hiervoor later opnieuw te moeten verbouwen," legt architect Frédéric Filipucci uit. Voorlopig dient deze constructie immers als leefruimte, maar in een latere fase moet hier een tandartspraktijk komen die complementair is aan de bestaande in de woning. "De uitdaging van dit project was dus tot een rationele en doeltreffende organisatie te komen voor de verdeling tussen de verschillende ruimtes. Het geheel moest
compatibel zijn met zowel privé- als professioneel gebruik," verduidelijkt de architect. De uitbreiding sluit loodrecht aan op de bestaande woning. Op de plaats waar ze in elkaar overgaan, behouden de toegang en de inkomhal een coherente hiërarchie. De architecturale ingreep tracht een gepaste lezing en inzicht te geven in de ruimtes, ongeacht het gebruik ervan. Voor de architect maakt deze renovatiemogelijkheid deel uit van een duurzame kijk op architectuur.

Beton voor een unieke architecturale aanpak

De aanbouw bestaat uit een klein volume met opvallende glasoppervlakken, een carport en een laterale passage onder een dak in beton. Dit laatste krijgt een knik aan het carportuiteinde, en gaat over in een wand in zichtbeton. "Om het project te vereenvoudigen en te integreren in de bestaande volumes maar tegelijk zijn aanwezigheid te benadrukken, heb ik voor één strakke en minimalistische architecturale inbreng gekozen. In die logica leek de keuze voor één materiaal evident," legt Frédéric Filipucci uit. "Beton lag voor de hand, om esthetische en structurele redenen én om zijn tijdloosheid. Beton is niet modegebonden." Het klopt dat de strakke lijn van het uitkragende betondak meteen de blik vangt als je de aanbouw nadert. Dit visueel effect biedt het voordeel dat het onderliggende volume een intimistisch trekje krijgt, ondanks die grote glaspartij. 

Beton is meer dan een esthetische keuze

De bouwheer was meteen enthousiast over het voorstel om te werken met zichtbeton. Het is niet alleen trendy maar creëert een harmonieus contrast met de woning in schist met omlijstingen in blauwe steen, met de glaspartijen van de aanbouw en met het kleine stukje gevelbekleding in hout naast de toegangsdeur. Het beton werd ter plaatse gestort zodat het mogelijk was de lichtelementen keurig te integreren. "Het wordt weleens vergeten, maar beton is meer dan mooi,"
legt de architect uit. "In dit geval kon het project – dankzij de structurele mogelijkheden van beton – worden uitgevoerd zoals het opgevat was: eenvoudig, niet te duur, duurzaam en tijdloos. De betonnen luifel springt in het oog, maar we hebben ook een 'omgekeerde balk' boven de glaswanden voorzien. Zo lopen de vensteropeningen door over de hele hoogte van het volume: de omgekeerde balk boven het dakniveau vervult immers – onzichtbaar – de rol van latei."

Ter plaatse gestort beton is altijd iets unieks

Wat de uitvoering aangaat, leverde de realisatie van de wand en het dak in beton winst op in tijd en budget. Er was immers slechts één interventie met één materiaal noodzakelijk. "Je moet zulke besparingen altijd in perspectief bekijken," waarschuwt Frédéric Filipucci. "In de eerste plaats hangen ze af van de omvang van het project: de besparing is meer uitgesproken bij grote betonoppervlakken. Afhankelijk van de kwaliteit van het door het aannemingsbedrijf geleverde werk moet je ervan uitgaan dat kleine en grotere gebreken aan het licht zullen komen. Die moet je achteraf geval per geval oplossen, met onvermijdelijk een financiële weerslag."
 
Goed om te weten is dan weer dat herstelling altijd mogelijk is: afschuren, opvullen,… Beton blijft echter een ruw materiaal en zijn charme komt precies van die kleine gebreken. Tenzij de duurzaamheid van de betonwand op het spel staat, wordt daarom aangeraden de eventuele kleine onvolkomenheden te accepteren: precies hierin schuilt het unieke van elk betonoppervlak.
 
 
Meer info: Infobeton.be -  of f2architecte.be 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in