Nadenken over bouwen

Een derde van architecten overweegt ander beroep

Groeiende verantwoordelijkheden en administratieve lasten blijven hun tol eisen in het architectenberoep. Deze en andere beroepslasten doen al 36,2% van de Vlaamse architecten nadenken over een andere beroepskeuze. In 2008 was dit cijfer nog 25%.


Creativiteit maakt slechts nog een klein stuk uit van de dagdagelijkse taken van de architect want 52% wordt ingenomen door administratie. De helft van deze administratie is toe te schrijven aan wet- en regelgeving. NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, wijst met de vinger naar allerhande theoretici die alle voeling met de bouwpraktijk hebben verloren. “Overheden en instellingen laten zich te weinig adviseren door bouw-professionals met praktijkervaring” aldus Arch. Gilbert Van Hecke (voorzitter NAV).

Groeiende verantwoordelijkheden
De jaarlijkse NAV-monitor, in samenwerking met het marktonderzoeksbureau AIDA LINK, bevraagt elk jaar (in september) 300 architecten. Het onderzoek start met een rangschikking van de belangrijkste knelpunten van het architectenberoep. De groeiende verantwoordelijkheden en de administratieve procedures zijn ook dit jaar koplopers. Respectievelijk 87% en 82% vinden het ernstige tot zeer ernstige knelpunten. Voor maar liefst 36,2% van de bevraagde architecten zijn deze en andere knelpunten voldoende zwaarwichtig om een uitstap uit het beroep te overwegen; een gevoelige stijging tegenover 2008.

Architecten kunnen de nieuwe regels en voorschriften niet langer bijbenen. Recentelijk werden de architecten getrakteerd op een nieuwe codex Ruimtelijke Ordening, een gebrekkig decreet over verplichte rookmelders, een nieuwe brandnormering voor industriegebouwen, een glasnorm, een akoestische norm,... Begin 2010 staat op het programma een verstrenging van het energiepeil, een systematiek om koudebruggen te vermijden en een nieuwe gewestelijke verordening toegankelijkheid.

Administratieve controle dimmen
“We doen een dringend appèl aan overheden en instellingen om hun drift naar administratieve controle te dimmen”, aldus Gilbert Van Hecke: “Het wordt er immers niet beter op, als ik de commissies en werkgroepen zie ontstaan die bijvoorbeeld duurzaam bouwen willen vatten in regels en certificaties dan hou ik mijn hart vast”

Naast allerhande nieuwe voorschriften staan architecten helemaal in de wind als het aankomt op verantwoordelijkheid. Architecten willen die niet ontlopen maar stellen zich hoe langer hoe meer openlijk de vraag waarom zij de enigste bouwprofessionals zijn met een verplichte verzekering voor 10-jarige bouwaansprakelijkheid. Architecten worden dan ook heel snel betrokken in bouwgeschillen omdat bouwheren hopen op die manier snel centen te recupereren.

Bron: NAV

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in