Nadenken over bouwen

Een aannemer mag niet meewerken aan een bouwmisdrijf

Een aannemer moet op zijn hoede zijn bij het uitvoeren van onvergunde werken. Die waarschuwing lanceert Advocatenkantoor Descamps. En omdat een verwittigd aannemer er twee waard is...

Gebreken aan een stalen dakconstructie

In een procedure omtrent gebreken aan een stalen dakconstructie werden bijna alle bezwaren van de bouwheer door de gerechtsdeskundige verworpen.
De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde dan ook de bouwheer tot betaling aan de aannemer van het saldo van kostprijs van de werken, vermeerderd met de intresten.
De bouwheer stelde echter beroep in tegen het vonnis. Hij herinnerde zich plots dat het stalen piramidedak niet overeenstemde met het dak zoals ontworpen door zijn architect en zoals dus voorzien in de bouwvergunning. Hij had zelf aan de aannemer gevraagd om een ander dak te maken.

Onvergunde werken? Geen loon.

Maar in rechte, zo stelde de bouwheer, mocht de vordering van de aannemer niet door het gerecht worden toegelaten, want de aannemer vorderde eigenlijk het loon van een werk dat niet had mogen uitgevoerd worden en waarvoor straffen voorzien zijn. Eigenlijk vorderde de aannemer het loon voor een misdrijf.
Het hof van beroep te Antwerpen volgde de bouwheer: wanneer de bouwheer niet volgens plan bouwt, zijn al diegenen die daaraan meewerken, samen met de bouwheer, strafbaar.
Aldus vordert de aannemer de vruchten van de overtreding van de stedenbouwkundige wetgeving. Deze eis werd door het Hof niet toegelaten.

Evenmin kan in dit geval de bouwheer van de aannemer vergoeding vragen voor de gebreken en minwaarde van dergelijk werk. Zijn eis werd evenmin toegelaten.
In een gelijkaardige zaak deed de rechtbank van koophandel in Hasselt uitspraak in dezelfde zin.

Niet lichtzinnig omgaan met bouwmisdrijven

De conclusie van het verhaal? Aannemer noch bouwheer mogen lichtzinnig omgaan met de bouwvergunning. Zij hebben er alle belang bij om, zeker bij een afwijking van enig belang, een goedkeuring van de overheid te vragen alvorens afwijkende werken uit te voeren.
Doet de aannemer dit toch, dan kan hij zich best vooruit laten betalen.

Auteur: Descamps advocaten

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in