Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
Logo Sto NV
logo Xella
Bouwwerken

Grondwerken - droogzuiging

Droogzuiging laat toe het grondwaterpeil op het bouwterrein te verlagen zodat de ondergrondse bouwwerken 'droog' kunnen gebeuren. Drainage wordt soms verkeerdelijk toegepast om overtollig regen- of grondwater af te voeren.

 Droogzuiging of bronbemaling

 • Wanneer het grondwaterpeil hoger staat dan het diepste punt van het gebouw, moet dit peil verlaagd worden om 'droog' te kunnen werken
 • De huidige grondwaterstand kan je eenvoudig achterhalen door navraag te doen bij de buren of via enkele peilputten op het perceel. Vaak krijg je ook al een beeld van het grondwaterpeil via het sonderingsverslag
 • Voor droogzuiging kan je terecht bij gespecialiseerde firma's 
 • Zo'n firma boort of slaat enkele putten waarop een zware pomp wordt aangesloten. Deze pompt zuigt al het water weg en verlaagt op die manier de grondwaterspiegel rond de toekomstige bouwput 
 • De droogzuiging of bronbemaling blijft in principe werken totdat het gebouw voldoende eigen gewicht heeft om niet omhoog gestuwd te worden door het grondwater
 • Het opgepompte water moet zoveel mogelijk lokaal terug infiltreren in de bodem, zodat de grondwaterspiegel opnieuw wordt verrijkt
  Als lokale infiltratie om zuiver technische redenen niet gaat, moet het grondwater afvloeien naar het dichtstbijzijnde regenwaterstelsel
  Enkel als dat niet haalbaar is, is lozing in het rioleringsstelsel toegelaten. Je moet hiervoor wel de toestemming vragen bij Aquafin. Wanneer het debiet meer dan 10m³ per uur bedraagt, moet je een heffing op waterverontreiniging betalen, via de Vlaamse Milieumaatschappij
 • Let op: aannemers zijn verplicht op elke bemaling een debietmeter te plaatsen en de opgepompte debieten te registreren
 • Extra tip:  Wanneer je een droogzuigingsfirma op de werf krijgt, kan het een goed idee zijn om hem meteen een grondwaterput te laten slaan. Zo bespaar je deze kost achteraf.

 

Drainage

 • Drainage wordt vaak toegepast om grond- of regenwater weg te voeren rond ondergrondse verdiepingen. Dit om het bouwwerk droog te houden. Dit wegpompen is echter niet de correcte oplossing. Vergeet ook niet de elektriciteitskosten voor het wegpompen van het water. Op lange termijn loopt dit bedrag serieus op.
 • Bij drainage bestaat het risico dat je slib uit de grond wegpompt en zo de draagkracht van de ondergrond verzwakt.
 • Het is beter een waterdichte kelder te bouwen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in