Nadenken over bouwen

De taken van de architect

Een architect kan heel wat meer voor je betekenen dan louter het tekenen van de plannen en het indienen van het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige vergunning. Wat de taken van een architect zijn, leggen we je hier uit.

Het voorontwerp

Een voorontwerp staat zelden onmiddellijk op punt. Het vraagt bij alle partijen tijd om te bezinken om te komen tot een definitief streefbeeld dat de basis vormt voor het verdere ontwerpproces.

Neem tijd om het voorontwerp grondig te evalueren. Als het ontwerp niet voldoet aan je verwachtingen, voer je best nu wijzigingen door. In latere fases kunnen wijzigingen zorgen voor vertragingen en meerkosten.

De architect werkt het laatste goedgekeurde voorontwerp uit tot de definitieve plannen en vult die aan met een beschrijving van de materialen en een eerste raming van de kosten.

Wanneer je een maquette van het voorontwerp wenst, mag de architect hiervoor een bijkomende vergoeding aanrekenen.

Geraken jullie in het ontwerpproces niet verder dan een voorontwerp, houd er dan rekening mee dat de architect een vergoeding mag aanrekenen. De prijs voor een voorontwerp is moeilijk te bepalen, want is sterk afhankelijk van de tijd die de architect erin investeerde. Maak hier duidelijke afspraken over. 

Aanvraagdossier stedenbouwkundige vergunning

Op basis van het voorontwerp stelt de architect het dossier samen voor de stedenbouwkundige aanvraag. Dat bundelt alle officiële documenten voor de aanvraag, een situatieplan van de woning in de gemeente, een inplantingsplan op het perceel, de grondplannen, de geveltekeningen, de doorsneden, de vereiste foto’s en informatie over de te gebruiken bouwmaterialen en technieken. 

Het uitvoeringsdossier

Wanneer je de stedenbouwkundige vergunning hebt ontvangen, maakt de architect een uitvoeringsdossier op. Dit omvat de uitvoeringsplannen en bijhorende detailtekeningen. Daarnaast mag je een lastenboek verwachten met de instructies en de te gebruiken materialen voor de verschillende aannemers. Heel wat architecten zorgen ook voor een samenvattende of gedetailleerde opmetingsstaat. Dit is een nuttig document voor de prijsvragen bij de verschillende aannemers. 

Controle offertes

De architect controleert samen met jou de offertes van de verschillende aannemers. Hij kijkt na of ze volledig zijn en beantwoorden aan het lastenboek. Hij adviseert je daarna over de beste prijs-kwaliteitverhouding.
De meeste architecten stellen aannemers voor waarmee ze eerder al hebben samengewerkt. Ze kennen immers hun vakbekwaamheid en de werkwijze van de aannemer.

Werfcontrole

Eenmaal de werken gestart, zal de architect op regelmatige tijdstippen de werf bezoeken om na te gaan of de werken volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd. De architect is wettelijk verplicht deze controles uit te voeren.
Tijdens deze controle kunnen architect en aannemer(s) ook mogelijke problemen of uitvoeringsmethoden samen bespreken.
De architect houdt zijn bevindingen uit deze werfbezoeken bij in werfverslagen. Deze worden door alle betrokken partijen ondertekend voor akkoord.

Wanneer de architect niet voldoet aan zijn controleplicht, wijs je hem hier best schriftelijk op. 

Begeleiding door architect

Ook vóór de aankoop of bouw van een woning kan de architect al een waardevolle partner zijn. Het is immers heel zinvol om een architect mee te vragen om naar een bouwperceel of woning te kijken voor je deze aankoopt. Een architect ziet dingen die je als leek niet ziet. Een goed gesprek hierover met de architect kan ook al wonderen doen.

Oplevering door architect

De architect staat je bij in de oplevering. Jullie gaan samen na of alle werken uitgevoerd zijn volgens de afspraken en normen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in