Bouwwerken

De piek van bouwvacatures is nog niet bereikt

Van april 2022 tot maart 2023 heeft de bouwsector een recordaantal van bijna 25.000 nieuwe vacatures in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgetekend. Die toename aan bouwvacatures is ongezien, terwijl over alle sectoren heen het aantal vacatures de laatste maanden in dalende lijn gaat. 1 op de 3 van die bouwvacatures geraakt bovendien niet ingevuld. Opmerkelijk is ook de sterke toename van de nood aan hogere bouwprofielen. In de toekomst zal het vertrek van de babyboomers en het toenemende belang van nieuwe bouwberoepen de grote vraag naar bouwpersoneel bestendigen.

Van april 2022 tot maart 2023 zijn er voor de bouwsector een nieuw recordaantal van bijna 25.000 vacatures in Vlaanderen (met inbegrip van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ontvangen bij de VDAB (zie tabel als bijlage). Op het einde van de maand maart staan er daarvan nog steeds 7.367 vacatures open, dat is bijna 1 op 3. Even frappant is de stijgende nood (nu bijna 12% van het aantal openstaande vacatures) aan bediendenprofielen in de bouw. We hebben nood aan ingenieurs, werf- en projectleiders, calculatoren, BIM-professionals die digitaal en volledig in 3D het bouwproject voorbereiden, installateurs voor smart buildings, specialisten in 3D-betonprinten, metselrobot-operatoren, innovatiecoördinatoren, dronepiloten enz. Hier liggen dan ook mooie jobkansen en doorgroeimogelijkheden voor jongeren en werkenden uit andere sectoren. Embuild Vlaanderen roept ook de vrouwen op een job in de bouw te overwegen. De werkzekerheid en de vele carrièremogelijkheden in de bouw, blijken nog onvoldoende bekend.

Ook de meer klassieke bouwberoepen zoals technisch tekenaars, technici en installateurs, wegen-en dakwerkers, binnen – en buitenschrijnwerkers blijven moeilijk te vinden. Jaar na jaar groeit het aantal bouwberoepen op de Knelpuntenlijst van VDAB. Intussen vind je 3 op de 10 knelpuntberoepen in de bouw.

Vraag naar bouwpersoneel blijft toenemen

De vraag naar meer personeel in de bouwsector blijft in de toekomst groot. Als gevolg van de babyboomers die massaal op pensioen gaan tussen vandaag en 2030, voorspellen simulaties een vervangingsvraag van 25-30% van de bestaande arbeidskrachten.

Maar ook het realiseren van de energierenovaties, de uitdagingen om future-ready te bouwen en het duurzaam gaan (her-) gebruiken van grondstoffen, creëren een nieuw elan en een uitbreidingsvraag van 16.000 à 20.000 extra jobs tegen 2030 en meer dan 28.000 jobs tegen 2050. De eerste tekenen zijn al zichtbaar: Zo zien we in één jaar tijd het aantal ontvangen vacatures bij VDAB voor energie, water en afvalverwerking met 6,5% en de bouwsector met 14,1% stijgen.

Daarnaast tonen studies aan dat er jaarlijks een behoefte is aan 15% vervanging van personen die de sector verlaten. In totaal raamt de sector een groei van 30.000 extra jobs in de Vlaamse bouwsector tegen 2030 en van meer dan 50.000 extra jobs tegen 2050.

Nieuwe trends, nieuwe beroepen

De renovatiesector boomt onder invloed van de Vlaamse renovatiestrategie. Binnen de installatiesector heeft de bouw adviseurs en technici nodig die gespecialiseerd zijn in de laatste nieuwe technologieën en toestellen om je woning zo energieneutraal en future-ready te maken. Zij kunnen de klanten adviseren over de verschillende hernieuwbare energietechnieken, deze plaatsen en onderhouden.

Ook het belang van duurzaam (her-)gebruik van materialen en grondstoffen neemt toe: bedrijven besteden meer en meer aandacht aan een doordacht afvalbeheer en recyclage van de gebruikte materialen. Er is ook verhoogde aandacht voor een gedeeltelijke of totaalrenovatie van gebouwen. Daardoor groeit de vraag naar afbraak- en demontageberoepen en gespecialiseerde profielen zoals asbestverwijderaars.

Ook het duurzaam omgaan met de biodiversiteit, streven naar natuur- en waterbehoud creëren nieuwe jobs: landschapsarchitecten, geothermisten, hydro-ingenieurs, aansluiters van waterleidingen, rioleringen en warmtenetten worden steeds meer gevraagd.

De impact van de digitalisering en smart technology heeft ook in de bouw zijn intrede gedaan: wie zin heeft om aan de slag te gaan als dronepiloot, metselrobot-operator, innovatiecoördinator, BIM-professional die digitaal en volledig in 3D het bouwproject voorbereid of specialist in 3D-betonprinten is welkom in de bouw.

Bron: Embuild Vlaanderen

Bron: Vacaturebericht maart 2023 VDAB

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in