Nadenken over bouwen

De informatieplicht van de aannemer

Het is normaal, dat je voor kleinere werken een aannemer contracteert zonder bijstand van een architect te vragen. Als particulier vertrouw je er op dat de aannemer alle relevante informatie bezorgt, zodat het werk voldoet aan de vereisten die je als bouwheer vooropstelde. Maar wat houdt de informatieplicht van een aannemer in? Advocaat Dimitry Descamps verklaart.


“Vele particulieren stellen de vraag of deze informatieverstrekking verblijvend is of verplicht. Als advocaat moet ik antwoorden dat de aannemer de plicht heeft om de bouwheer alle informatie te bezorgen betreffende de keuze van het te gebruiken materiaal en de wijze waarop hij de werken zal uitvoeren”, aldus Descamps.

“In de rechtspraak en rechtsleer wordt aanvaard dat op de aannemer een informatieplicht rust, die voortspruit uit de verplichting van de verbintenissen van een overeenkomst ter goeder trouw uit te voeren. Verbintenissen zijn dan meestal in bouwovereenkomsten de uitvoering van het werk.”


Informatie materiaal

“De aannemer heeft de verplichting om jou als bouwheer, voor het aanvatten van de werken waarvoor hij wordt gecontacteerd, correct te informeren over de keuze van het materiaal en de wijze van de uitvoering van de werken.”

“Als bouwheer moet je dus alle informatie ontvangen van de aannemer om met kennis van zaken de werken naar behoren te laten uitvoeren. “In rechtspraak en rechtsleer wordt aangenomen dat deze contractuele informatieverplichting in het kader van bouwovereenkomsten als gebruikelijke praktijk dient beschouwd te worden.”


Aannemers-specialisten

“Voor aannemers-specialisten is de informatieverplichting zelfs nog zwaarder wat betreft de materialen en technieken die zij gebruiken en die behoren tot hun specialiteit. De aannemer-specialist wordt beschouwd als een vakman die alle elementen van zijn vakgebied kent of dient te kennen en betreffende zijn vakgebied alle informatie moet kunnen bezorgen aan de bouwheer.”

“Uiteraard is het moment waarop de aannemer deze informatieverplichting moet vervullen van groot belang. Het heeft geen zin dat de aannemer na de uitvoering van de werken je de nodige informatie bezorgt. In rechtspraak en rechtsleer wordt aanvaard dat de aannemer tijdig, en dit is voor de aanvang van de werken, aan zijn informatieverplichting moet voldoen. Dat de aannemer aan deze informatieverplichting heeft voldaan moet bewezen worden door de aannemer en niet de bouwheer. Voor aannemers adviseer ik dat zij in de offerte duidelijk vermelden welke de voorwaarden zijn die vereist zijn om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.”


Aansprakelijkheid

“Om de vereiste kwaliteit te realiseren dient de aannemer de bouwheer ook te wijzen op bepaalde omstandigheden die verhinderen dat de aannemer zijn werk niet naar behoren kan uitvoeren. Bijvoorbeeld: een schilder mag de schilderwerken niet aanvatten indien het plakwerk nog te vochtig is om hierop schilderwerken uit te voeren. Indien de schilder deze werken toch aanvat en het resultaat is niet volgens de regels van de kunst is, dan is de schilder aansprakelijk voor het slechte resultaat om reden dat hij wist of had moeten weten dat het plakwerk te vochtig om op te schilderen.”

“Voor een aannemer is het van belang dat hij de juiste informatie bezorgt aan de bouwheer en dat hij het bewijs kan leveren, dat hij aan deze verplichting heeft voldaan. De aannemer mag geen slaafse uitvoerder zijn van opdrachten van de bouwheer en dient de bouwheer met raad en daad bij te staan.”


Verplichtingen bouwheer

“Als bouwheer heb je ook de verplichting om de aannemer correct te informeren over zijn verwachtingen betreffende het werk. Zo moet je als bouwheer de aannemer ook informeren over de gebreken die er zijn, bijvoorbeeld aan de ondergrond.”

“Het is van belang dat beide partijen aan elkaar alle informatie bezorgen om de aanneming succesvol te realiseren.”


Auteur: advocaat Dimitry Descamps – maart 2012

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in