Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
Logo Sto NV
logo Xella
Bouwwerken

De Bouwknopenatlas helpt je bij oplossen bouwknopen

Bij je EPB-berekening moet je alle bouwknopen incalculeren. De Bouwknopenatlas helpt je hiermee. Dit is een webtool die je ondersteunt bij het opsporen, oplossen en detailleren van bouwknopen en bij de inbreng in de EPB-software, en dat zonder jouw ontwerpvrijheid aan banden te leggen.


Er zijn drie mogelijkheden om je bouwknopen in te calculeren. De eerste optie is alle bouwknopen individueel inrekenen, maar dit is complex en tijdrovend. Je kunt de berekeningen achterwege laten in ruil voor een forfaitaire verhoging van het K-peil met circa 10 punten, maar met het oog op de strenger wordende EPB-regelgeving is dat niet echt een haalbare kaart. Ten derde kun je ook je ook kiezen voor de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen. Voor deze laatste oplossing kun je nu terugvallen op de Bouwknopenatlas.


EPB-aanvaard

Als je kiest voor optie 3, moet je de bouwknopen niet inrekenen, onder voorwaarde dat zij ontworpen zijn volgens bepaalde basisregels (EPB-aanvaard) en mits een beperkte forfaitaire toeslag van circa 3 K-peilpunten. Ook als uit een berekening met gevalideerde software blijkt dat de ψ-waarde van het detail kleiner is dan de reglementair vastgelegde limietwaarde, wordt de bouwknoop beschouwd als EPB-aanvaard. Bouwknopen die niet volgens de basisregels uitgevoerd kunnen worden, moet je vooralsnog individueel inrekenen.

De voordelen spreken voor zich, maar de methode heeft ook haar nadelen. Hoe schat je als ontwerper al in voorontwerpfase de bouwknopen in zonder dat je moet terugvallen op vaste details die jouw ontwerpvrijheid sterk beknotten? En hoe vermijd je dat de oefening die je in voorontwerpfase doet, nog eens helemaal overgedaan moet worden op het ogenblik dat de gegevens in de software worden ingegeven?


Handige hulp bij voorontwerp

De Bouwknopenatlas biedt daarvoor uitkomst. Met deze webtool, een initiatief van Wienerberger in samenwerking met de Universiteit Gent en in overleg met het Vlaams Energieagentschap (VEA), kun je al in het voorontwerp de (punt)bouwknopen inschatten. De toepassing doet voorstellen om de bouwknopen waar mogelijk volgens de basisregels op te lossen. Daarbij wordt rekening gehouden met de kostprijs van de oplossing en wordt het concept niet ingrijpend bijgestuurd. Als een bouwknoop niet conform de basisregels kan worden ingevuld, berekent de Bouwknopenatlas de ψ-waarde die dan wordt afgetoetst aan de limietwaarde. Voor puntbouwknopen wordt de χ-waarde berekend en afgetoetst.

In totaal kun je circa 150 details terugvinden. Ook voor berekende details beschikt u over een zekere ontwerpvrijheid met behoud van de berekende ψ-waarde of χ-waarde. Deze afwijkingen zijn onderzocht door de Universiteit Gent, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, in overleg met het VEA. U kunt de berekeningen laten uitvoeren op basis van meerdere parameters: verschillende isolatiediktes in de schildelen, isolatiematerialen met verschillende λ-waardes. De diktes kunnen oplopen tot een isolatieniveau dat gebruikelijk is bij passief bouwen.


EPB-aangifte, PHP-controle en verificatie

Met de Bouwknopenatlas toets je niet alleen in voorontwerpfase jouw concept grondig af, maar kun je ook op een snelle en eenvoudige manier de volledige bouwknopenstudie maken voor de EPB-aangifte. Je kunt het eindrapport namelijk inbrengen in de EPB-software. En als jouuw bouwheer streeft naar een passiefwoning, volstaan de berekende waarden eveneens voor de PHP-controle en -verificatie.


Meer info:

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in