Nadenken over bouwen

Bouwunie roept jongeren op om te kiezen voor de bouw

Aantal leerlingen in bouwonderwijs bereikt historisch dieptepunt.

Het aantal leerlingen in het bouwonderwijs bereikte vorig schooljaar een historisch dieptepunt.
In 2019-2020 waren 6.914 derdegraadsleerlingen ingeschreven in het voltijds bouwonderwijs. Een daling van twintig procent ten opzichte van het schooljaar 2015-2016 (8.590). Ook het aantal meisjes dat kiest voor een bouwrichting blijft betreurend laag.
Bouwunie slaakt een noodkreet en roept ouders en jongeren op om resoluut te durven kiezen voor de bouw.

“Wie kiest voor een carrière in de bouw is quasi zeker van een job en kan rekenen op een aantrekkelijk loon. De sector is zeer divers en technologisch ver gevorderd, iedereen met interesse in de bouw kan bij ons terecht”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

Het aantal leerlingen in het bouwonderwijs gaat al jaren in dalende lijn, terwijl de bouw meer dan ooit nood heeft aan geschoolde krachten. “Ondanks de tijdelijk mindere verwachtingen wegens de coronacrisis blijft de vraag naar geschoold personeel groot. Als nu de instroom in het onderwijs mank loopt, hebben we binnen enkele jaren een groot probleem. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het nodig dat we  tegen 2050 tot 100.000 woningen per jaar grondig renoveren. Dat betekent dat de renovatiegraad moet verdriedubbelen naar minstens 3 procent per jaar. Hiervoor hebben we mensen nodig”, aldus Jean-Pierre Waeytens.

Bouwunie trekt aan de alarmbel en roept jongeren op om te kiezen voor de bouw. De beroepsvereniging richt zich ook specifiek op meisjes die nog twijfelen aan hun studiekeuze. Jean-Pierre Waeytens: “Met slechts vier procent is het vrouwelijk geslacht zwaar ondervertegenwoordigd in de bouw. De richtingen met de hoogste meisjespopulatie zijn ‘Interieurbouwer’ en ‘Schilderwerk en Decoratie’. Intussen heeft de bouw een ware technologische en digitale evolutie gekend, waardoor vrouwen ook in andere segmenten zeker hun gading zullen vinden. Jammer genoeg heersen hier nog te vaak vooroordelen over.”

Ook naar de ouders doet Bouwunie een specifieke oproep: wees fier als uw zoon of dochter een studierichting in de bouw kiest. Jean-Pierre Waeytens: “Laat het vooral een positieve keuze zijn en niet een laatste mogelijkheid. Het bouwberoep is mooi en verrijkend en zit in volle evolutie. De bouw blinkt bovendien ook uit in bijkomende opleidingen tijdens de beroepscarrière.”

Ook de bouwopleidingen moeten aan hun imago werken. Bouwunie ziet heil in de uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020. Om de aantrekkelijkheid van bouwopleidingen te promoten is afgesproken om de sectormiddelen voor bouwonderwijs te herverdelen en vooral scholen te steunen die aan de juiste criteria voldoen. Zij kunnen verder investeren in kwaliteit en beter inspelen op de nieuwste bouwtechnieken en digitalisering met onder andere drones en VR. Dat moet leiden tot een beter en moderner imago van de bouwopleiding bij de jongeren én de ouders.

Positief nieuw is dat de evolutie van het aantal leerlingen in het stelsel van duaal leren wel in stijgende lijn gaat. In 2017 startten 44 leerlingen als proefproject in een duale bouwrichting, in 2019 waren dat er 121. “Deze stijging toont aan dat het principe van duaal leren aanspreekt, maar ze is onvoldoende om de algemene daling op te vangen. We moeten hier zeker op blijven inzetten”, besluit Jean-Pierre Waeytens.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in