Bouwwerken

Bouwsector wil samen met minister Peeters verkeersveiligheid verhogen

Auteur: Bouwunie

Bouwunie heeft vandaag, samen met andere partners uit wegenissector, een constructief gesprek gehad met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters om de veiligheid bij wegenwerken te verbeteren en het aantal ongevallen te beperken. Via proefprojecten zal worden onderzocht of de veiligheidszones en werkzones bij wegenwerken kunnen worden verbreed.

De bouwsector heeft samen met de minister een aantal voorstellen besproken om de verkeersveiligheid bij wegenwerken te verbeteren. Een van de belangrijkste is om een ruimere veiligheidszone en werkzone in te voeren.

“De veiligheidszone is de zone tussen de wegsignalisatie en de zone waar de werken effectief worden uitgevoerd. Die moet gevrijwaard blijven van verkeer en werkend personeel, zodat de veiligheid van de bouwvakarbeiders en de weggebruikers optimaal gegarandeerd kan worden. Zeker bij werken op snelwegen, maar ook op ringwegen en grote wegen met verschillende rijvakken in beide richtingen”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “Vandaag moeten we echter vaststellen dat de werkzone vaak te klein is waardoor de veiligheidszone niet kan gevrijwaard worden van personen en werktuigen. Daarom dienen beide zones te worden verbreed.

” Daarenboven bepleit de sector om stevige en fysieke afscheidingen te voorzien, bijvoorbeeld betonnen scheidingsblokken, tussen het doorgaand verkeer en de werknemers bezig met de werkzaamheden. De minister is met de bouwsector overeen gekomen om volgend jaar via proefprojecten deze ruimere veiligheidszones en werkzones te testen in de praktijk.

Alle sociale partners vragen ook om strikter toe te zien op het naleven van de snelheidsbeperkingen bij wegeniswerken. Bouwunie pleit daarnaast ook voor een extra ondersteunende sensibiliseringscampagne om de vooruitgang van de werven te duiden. Jean-Pierre Waeytens: “Soms lijken infrastructuurwerken even stil te liggen omdat er minder zichtbare maar wel noodzakelijke werken gebeuren, of omdat de technische voorschriften dit vereisen zoals een noodzakelijke termijn om beton of asfalt te laten uitharden. Dit leidt vaak tot frustraties bij de autobestuurders. We stellen daarom voor om hen via campagnes meer te betrekken bij de bouwprojecten en te informeren over de vorderingen van de werken.”

Bron: Bouwunie 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in