Financiele aspecten
Bouwen en de wet

Bouwsector gematigd tevreden over begrotingsakkoord

De Confederatie Bouw is, na een eerste analyse van het begrotingsakkoord van de federale regering, redelijk tevreden over de verhoogde defiscalisering van de opleidingspremies voor knelpuntberoepen, zoals een pak beroepen in de bouw, en over de uitdoving van de crisisbelasting die de regering-Dehaene in 1994 invoerde. Goed is ook dat er de komende 3 jaar 250 miljoen bijkomend wordt vrijgemaakt voor investeringen in infrastructuur en spoorwegen.

Eveneens positief: de afschaffing van het attest voor de 6% btw op renovatie. In het kader van administratieve vereenvoudiging wordt de attesteringsplicht voor de toepassing van 6% btw bij renovatiewerkzaamheden vervangen door een standaardverklaring op de factuur, zoals de Confederatie al langer vroeg. Nog goed nieuws is dat het bouwsparen voor een tweede woning toch niet wordt afgeschaft. Wie leent voor een tweede verblijf, krijgt dus nog steeds een belastingvoordeel.

Tot eind 2022 geldt een btw-verlaging van 21% naar 6% op sloop en heropbouw. Om van dat voordelig tarief te kunnen genieten, is de heropbouw ook mogelijk voor slachtoffers van overstromingen die op een ander perceel moeten bouwen. Ook staat de vernietiging door overstroming gelijk met slopen, waardoor zulke slachtoffers ook van de voordelige btw kunnen genieten. Onze organisatie pleitte ook voor de verlenging van de btw-verlaging op sloop en wederopbouw na 2022, maar van een langere termijn is momenteel nog geen sprake. De Confederatie zal hiervoor blijven lobbyen, zodat zeker ook daarna een verlaagde btw geldt op de afbraak en de reconstructie van woningen.

Bron: Confederatie Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in