Nadenken over bouwen

Bouwpartners: de energieadviseur

In de loop der jaren zijn we almaar meer belang gaan hechten aan het verbruik van energie in onze woningen. Iedereen wil dat zo laag mogelijk houden. De Vlaamse overheid verplicht ons zelfs om energiezuinig te bouwen en te renoveren. Om het naleven van die verplichting te controleren, riep ze de energieadviseur in het leven. Deze persoon geeft niet alleen tips om energie te besparen. Je hebt hem ook nodig als je je woning wil (ver)bouwen, verkopen of verhuren om de nodige certificaten aan te vragen.

 

De energieadviseur of de energieverslaggever ontstond in 2006 bij de invoering van de Energieprestatie- en binnenklimaatregelgeving. Kortweg EPB. Deze legt eisen op betreffende isolatie, ventilatie en het vermijden van oververhitting. Iedere nieuwbouwwoning of grondig gerenoveerde woning moet een minimum E-peil van 80 behalen.


Bouwen

 

Bij een nieuwbouw of verbouwing heb je hem nodig voor de start van de werken. De energieverslaggever moet immers de startdatum van de werkzaamheden meedelen aan de overheid. Daarbij geeft hij gegevens van het bouwproject, de naam van de aangifteplichtige (bouwheer), de architect en zichzelf door aan het Vlaams Energieagentschap.  Vervolgens ontvangt de verslaggever een afdruk van de startverklaring. Dat document wordt ondertekend door de aangifteplichtige, de architect en de verslaggever. De verslaggever houdt het ondertekend document bij.
Tijdens de uitvoeringsfase volgt de energiedeskundige alle energiegerelateerde werken op de voet op. Eenmaal de werken voltooid zijn, zorgt hij of zij tot slot voor de EPB-aangifte. Samen met deze EPB-aangifte maakt de verslaggever ook het energieprestatiecertificaat op. Dit geeft de energetische kwaliteit van de woning aan is blijft 10 jaar geldig.


Verkopen en verhuren

Bij de verkoop en verhuur van woongebouwen heb je dan weer sinds 2009 een Energie Prestatie Certificaat of EPC nodig. Dit is verplicht. Ook dit maakt een erkende energiedeskundige (type A) op. Hier becijfert de adviseur het energieverbruik van de woning, zodat de toekomstige huurder of eigenaar een duidelijk beeld heeft op de energiekosten voor zijn nieuwe woning. Tegelijkertijd zal hij of zij tips geven om de energieprestaties van het gebouw te verbeteren. Daarvoor is het certificaat nu eenmaal in leven geroepen.


Energiescan

Tot slot kan je ook vrijwillig een beroep doen op een energieadviseur, heel concreet van het type B. Die energie-adviseur genoot een andere opleiding dan een van type A. In jouw woning zoekt hij of zij naar mogelijkheden om energie te besparen met een energiescan. Bij het bezoek of op een latere datum kan hij of zij ook al enkele maatregelen voorstellen om energie te besparen. Denk hierbij aan het plaatsen van spaarlampen, het installeren van een spaardouchekop of het aanbrengen van reflecterende folie achter de radiatoren.


(N)iemand nieuw

Houders van het diploma van architect, burgerlijk ingenieur architect, burgerlijk ingenieur, technisch ingenieur, industrieel ingenieur of bio-ingenieur komen in aanmerking om als verslaggever op te treden. Hij of zij is dus niet noodzakelijk een extra persoon in het (ver)bouwproces.


Kosten

De energieadviseur bij een EPB of EPC is niet gratis. Zijn kosten zijn variabel. Wanneer de architect fungeert als verslaggever, kan de prijs een stuk lager liggen. Een groter gebouw en een grote variatie in de gebruikte materialen kunnen nefast zijn voor de prijs. De verslaggever gaat immers langer moeten werken om zijn studie rond te krijgen. Ook de afstand tot de gecontroleerde woning, die hij of zijn moet afleggen, speelt een rol. Om bij de afrekening niet voor verrassingen te komen staan, kan je best goede afspraken maken.
Een vrijwillige audit kost ongeveer 400 euro. De overheid voorziet wel premies voor energieaudits.


Gezocht/gevonden

Ben je zelf op zoek naar een energieverslaggever dan kan je op de website energiesparen.be terecht . Bij een verkoop of verhuur moet je op de website van de Vlaamse overheid zijn. Veranderen van verslaggever is niet verboden. Er moet daar wel melding van gedaan worden.
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in