Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
Logo Sto NV
logo Xella
Bouwwerken

Bouwen, wat met het grondwater?

Om bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren, moet je het grondwaterpeil kunstmatig verlagen (bemalen) of het overtollige water wegpompen. Dat water mag lang niet altijd naar de riool! Sinds 1 januari is het zelfs verplicht het debiet van het opgepompte water te registreren.
 

Op nagenoeg iedere bouwwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Heel wat architecten en bouwheren kiezen er dan voor een drainageleiding rond de (kruip)kelder te leggen en het grondwater weg te pompen naar de riolering. Dat heeft niet alleen een negatieve invloed op de plaatselijke waterhuishouding, maar kan de stabiliteit van de woning in het gedrang brengen en is in veel gevallen zelfs illegaal.


Infiltreren

Volgens Vlarem moet bemalingswater zoveel mogelijk lokaal terug infiltreren in de bodem, zodat de grondwaterspiegel opnieuw wordt verrijkt. Zo ondervindt de lokale waterhuishouding de minste schade. Als lokale infiltratie om zuiver technische redenen niet mogelijk is, raadt Vlarem aan het opgepompte water te laten afvloeien naar het dichtstbijzijnde regenwaterstelsel.


Lozing op de riolering

Enkel als bovenstaande oplossingen niet haalbaar zijn, biedt Vlarem nog een laatste alternatief: lozing op de openbare riolering. Maar lozing van bronbemaling moet je melden aan Aquafin.

Bedraagt het opgepompte debiet echter meer dan 10m³/u en is de riolering aangesloten op een zuiveringsinstallatie, dan is deze lozing onderhevig aan een heffing op waterverontreiniging. Een toestemming van de gemeente alleen is dus zeker niet voldoende. De hoeveelheden en de samenstelling van het opgepompte water kunnen namelijk de zuiveringsresultaten op de installatie in het gedrang brengen, of het extra debiet kan het rioolstelsel overbelasten.


Debiet meten

Sinds 1 januari 2010 zijn aannemers verplicht op elke bemaling een debietmeter te plaatsen en de opgepompte debieten te registreren. Dat zegt het Programmadecreet (BS 30/12/2009) in volgende woorden: "Elke conform het decreet betreffende de milieuvergunning d.d. 28 juni 1985 vergunde of gemelde grondwaterwinning moet uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater."
 

Een lozing aanvragen

Een toelating voor een bemaling vraag je als volgt aan:
- vul het aanvraagformulier in op de website van Aquafin.
- contacteer het Support Center telefonisch op 03 450 48 48.

Bron: Aquafin
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in