Nadenken over bouwen

'Binnenkort 2 jaar wachten op een elektricien'

Vormelek trekt aan de alarmbel. Binnenkort wordt het twee jaar wachten op een elektricien, wanneer men voor een nieuwbouw staat. De instroom leerlingen elektriciteit blijft in dalende lijn gaan. De uitstroom gaat in stijgende lijn, gezien de algemene vergrijzing. Een probleem, zeker gezien automatisering ook in woningen een steeds belangrijkere rol speelt. Want als automatisering stuk gaat, heeft men… een elektricien nodig.

Het is een oud zeer. Wie voor een dringende reparatie een vakman wil strikken, merkt dat er moeilijkheden zijn op het vlak van beschikbaarheid en interventietijd. OIVO legde over dit thema in 2011 een enquête voor aan 625 Vlaamse gezinnen. Bij dringende gevallen – waar binnen de 3 uur hulp wordt verwacht - liep de wachttijd op tot gemiddeld 2 dagen. Een waterleiding die springt, elektriciteitspanne, de verwarming die stuk gaat net als het min 10 is buiten… Erg vervelend, zeker als je lang moet wachten op een vakman. De sector van de elektriciens is goed op weg om een sector te worden waar dergelijke toestanden op termijn de spuigaten zullen uitlopen.

Hilde De Wandeler, directeur van Vormelek: "Als men voor een kleine doch dringende interventie al 'te lang' moet wachten, dan wordt het helemaal een ramp als het over grotere opdrachten zoals nieuwbouw gaat. We gaan naar een wachttijd van twee jaar. Aan de arbeidsvreugde ligt het niet: ’ongeveer de helft van de bevraagde elektriciens raadt zijn beroep aan aan kennissen en vrienden. Bovendien verdient een goede elektricien vaak meer dan de gemiddelde bediende. Er is echter een algemeen perceptieprobleem ten aanzien van technische beroepen. Als er geen andere waardering komt van technische versus de meer 'academische' studies, gaan we naar een crisissituatie", besluit De Wandeler.

31,3% meer vacatures voor elektriciens in 2011

Volgens een studie van VDAB zijn er dit jaar ten opzichte van 2011 maar liefst 31,3% meer vacatures voor elektriciens. Enkel in de gezondheidssector was de stijging groter. Tegelijkertijd zagen scholen het percentage leerlingen elektriciteit de laatste vijf jaar stelselmatig dalen. In 2006 begonnen nog meer dan 5,1% van alle Belgische middelbare scholieren een elektrotechnische opleiding, in 2011 nog amper 4,5%. Wanneer we de absolute cijfers erbij nemen is de daling nog dramatischer: de algemene daling van het aantal leerlingen (-7,4%) in aanmerking genomen, daalt het totaal aantal leerlingen elektriciteit met bijna 20%.
 

Leerlingen in 2e graad  2006-2007 2007-2008 2008-2009  2009-2010  2010-2011 
 Leerlingen elektriciteit 14 007  13 615 12 792 11 828 1 239
 Totaal leerlingen voltijds 270 926 268 265 261 098 253 955 250 850
 Percentage  5,17% 5,08% 4,90% 4,66% 4,48%


Ook uit een marktanalyse uit 2011 door Forem, de Waalse tegenhanger van VDAB, bleek dat elektrotechnische vacatures moeilijk ingevuld raken. Vormelek vertegenwoordigt dan ook 6 van de 19 beroepen in de lijst van zware knelpuntberoepen. 5 van deze beroepen zijn zonder meer knelpuntberoepen. De onderzoekers voegden een zesde beroep (elektricien voor gebouwen) toe aan de lijst omdat respondenten hiervoor specifiek aangaven dat de rekrutering erg moeizaam verliep.

Vormelek voerde in 2010 zelf ook een enquête uit bij 400 bedrijven uit de sector. De enquête peilde onder meer naar de moeilijkheidsgraad om iemand aan te werven voor een technische functie. 77% van de bevraagde bedrijven vond dat deze zoektocht moeilijk tot zeer moeilijk verliep. Slechts 9% deelde de tegengestelde mening. Bedrijven voelen het tekort met andere woorden sterk.

Negatieve teneur

Ondanks de negatieve teneur van al deze cijfers bleek uit een enquête van Randstad dan weer dat mensen het beroep van elektricien veel aantrekkelijker inschatten dan andere technische beroepen die geen knelpuntberoepen zijn. Bijna de helft (47,3%) van de respondenten zouden het beroep aanraden aan kennissen of vrienden. Met deze score zit het beroep van elektricien in de top 20 van meest aantrekkelijke beroepen.

Volgens Vormelek is de herwaardering van het technisch onderwijs in het algemeen dan ook aan de orde. Hun invalshoek is dat jongeren meer in contact moeten komen met techniek en positieve aanmoediging nodig hebben om voor een technische richting te kiezen. Met dit doel voor ogen organiseert Vormelek jaarlijks de wedstrijd Elektro Challenge. De finale van de zesde editie van de wedstrijd der wedstrijden op het vlak van elektrotechniek ging vandaag door. Rond 18u weten we wie zich de beste jonge elektriciens van België mogen noemen, in de categorieën residentieel en industrieel. Deze wedstrijd is één van de uithangborden in de campagne Stroomopwaarts, die elektrotechniek positief onder de aandacht wil brengen. Wenst u de naam van de laureaat, neem contact op met Luna (coördinaten onderaan en bovenaan dit bericht); hierover wordt geen apart bericht verspreid.


Met dank aan: Vormelek
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in