Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
Logo Sto NV
logo Xella
Bouwwerken

Asbest verwijderen wordt duurder

Wie uit z'n huis asbest wil verwijderen, zal vaker een beroep moeten doen op een erkende firma om die klus te klaren. Asbestcementen daken afspuiten met een hogedrukreiniger wordt nog dit jaar verboden.
Dat zijn twee maatregelen uit het Actieplan 'Asbest' dat Vlaams minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), gisteren voorstelde. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement vragen Peeters nog bijkomende acties.

Asbest is een vezelachtig natuurlijk mineraal, opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Het was tot de jaren 80 een erg populaire grondstof omwille van de uitstekende eigenschappen: sterk, slijtvast, hittebestendig en isolerend. Het inademen van de asbestvezels kan echter na lange tijd - soms na 40 jaar - zware gezondheidsproblemen veroorzaken zoals asbestose, mesothelioom en longkanker. Asbest is al jaren verboden, maar er blijven heel veel toepassingen waarin asbest verwerkt is: asbestcementen golfplaten, leien en bloembakken, asbestisolatie rond verwarmingsbuizen enzovoort.

Naar aanleiding van een reeks persartikels over de asbestproblematiek organiseerde de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement vorig jaar een serie hoorzittingen en stelden de commissieleden van de meerderheid een resolutie op met aanbevelingen voor de regering. Zo vragen ze dat de overheid een Vlaams asbestfonds opricht, gespijsd door de asbestproducenten. Dat fonds moet de lokale overheden financieel bijspringen bij het inzamelen en verwerken van asbestafval via gemeentelijke containerparken. Ook zou er bij de overdracht van bepaalde risicogebouwen (met mogelijke asbestbesmetting) een asbestattest verplicht moeten worden waarin het aanwezige asbest wordt geïnventariseerd. Peeters onderzoekt de aanbevelingen over het asbestfonds en het asbestattest nog. Andere suggesties van het parlement heeft hij al opgenomen in zijn eigen actieplan. Daarin zitten ook een reeks eigen beslissingen. Samen gaat het over een 25-tal actiepunten.

Meest in het oog springend zijn de aanpassingen aan de Vlaamse milieureglementering (VLAREM). Vanaf midden dit jaar zal VLAREM bijvoorbeeld een verbod bevatten op het reinigen van bemoste asbesthoudende platen en daken. Daarbij kunnen immers heel wat asbesthoudende vezels vrijkomen. Een milieuvriendelijk alternatief is er voorlopig niet. Het enige wat u kan doen, is de dakbedekking vervangen door nieuw, asbestvrij, materiaal. Ook zullen particulieren en eenmansbedrijven asbest alleen nog zelf mogen verwijderen als het eenvoudig kan, bijvoorbeeld door het losschroeven van platen. Dat is meestal zo. Anders zal een beroep moeten worden gedaan op erkende asbestverwijderaars. Daarvoor is nog geen financiële overheidssteun voorzien, gaf Peeters toe. Hij kondigde nog aan dat gemeenten subsidies (blijven) krijgen voor de selectieve inzameling van asbestcement op het containerpark en dat tal van met asbest verontreinigde sites worden gesaneerd. 


Het hele actieplan is te lezen op: Lne.be

Brochures zijn te vinden op milieuinfo.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in