Nadenken over bouwen

Architectenorganisaties willen label Energievriendelijke architect

Nog voor een eerste lijn op papier gezet wordt, is het belangrijk dat een kandidaat-bouwer goed bepaalt wat hij precies wil en aan welke eisen zijn woning zal moeten voldoen. De architect is vanuit zijn opleiding en ervaring de aangewezen persoon om hem daarin bij te staan. Hij zal zijn opdrachtgever helpen om zijn verschillende wensen en betrachtingen af te wegen en te toetsen aan de concrete omstandigheden. De architect draagt dan ook een grote verantwoordelijkheid als het er om gaat de mogelijkheden en beperkingen van ingrepen op het gebied van energiezuinig en duurzaam bouwen juist in te schatten.

De voorbije jaren hebben architecten reeds grote inspanningen gedaan om zich over deze aspecten bij te scholen en te informeren. De eerste successen van de Vlaamse energieprestatie regelgeving zijn niet voor niets voor een groot stuk te danken aan de inzet van de Vlaamse architect.

Project
Toch hebben kandidaat-bouwers die bewust op zoek gaan naar architecten met een meer dan gewone aandacht voor energiebesparende maatregelen het moeilijk om deze te vinden. Een uitgebreide en duidelijke lijst is er niet. Er is wel een kleine groep van architecten die zich uitdrukkelijk profileren in het bio-ecologisch en/of passiefhuisconcept maar voor heel veel kandidaat-bouwers gaat dat dan weer te ver. Niet iedereen met aandacht voor energieverbruik stapt mee in de bio-ecologische levensvisie of wil zijn inspanningen zo ver doordrijven als in het passiefhuis.

De twee Vlaamse beroepsfederaties voor architecten NAV en BVA hebben zich dan ook, samen met minister van energie Hilde Crevits, geëngageerd om op korte en middellange termijn een ruim aanbod van architecten die deskundig energiezuinig willen bouwen te realiseren. Om het project en de opleidingen te realiseren werd door minister Crevits een projectdotatie toegekend.

Het project “energiebewust architect” gaat reeds van start in het voorjaar van 2008.
Architecten zullen gestimuleerd worden om zich extra bij te scholen door het volgen van specifiek voor dit doel opgezette cursussen. Tegelijkertijd zullen ze gevraagd worden een convenant te ondertekenen waarin ze beloven dat zij woningen willen ontwerpen voor opdrachtgevers die bewust energielaag* willen bouwen.

Eerste lijst in oktober
In oktober 2008 willen de beroepsfederaties een eerste lijst van 500 architecten bekend maken.
In het voorjaar 2009 moet de lijst aangegroeid zijn tot 1000 Vlaamse architecten.

“We zijn er van overtuigd dat de Vlaamse architect erg gemotiveerd is om deel te nemen aan dit ambitieuze project. De architect moet het eerste aanspreekpunt zijn als het gaat om energiezuinig bouwen. Het is daarom van groot belang dat we een representatieve lijst kunnen aanbieden. Een ruime keuze voor de bouwheer is hierin heel belangrijk. Want naast aandacht voor de energiezuinigheid zullen andere criteria zoals de persoonlijkheid, de visie, de stijl en het engagement de keuze van de architect moeten kunnen bepalen.”, aldus Arch. Christel Peeters, voorzitter BVA


Dat beide beroepsfederaties BVA en NAV zich samen engageren heeft nog een andere reden:
“Vandaag wordt veel te veel de nadruk gelegd als zou het bouwen van een passiefhuis de enige weg zijn om energielaag te bouwen. Dit is een verkeerd uitgangspunt.”, aldus Gilbert Van Hecke, voorzitter NAV: “Zonder afbreuk te doen aan de inzet en de resultaten van het passiefhuisplatform moeten we ook durven aangeven dat dit concept niet voor iedereen is weggelegd omdat het erg vergaand en niet voor iedereen economisch haalbaar is. Als we massaal energie willen besparen zullen we voor een toegankelijker tussenweg moeten kiezen.”

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in