Nadenken over bouwen

Architecten moeten verzekerd zijn tegen fouten

Architecten worden vanaf 1 juli verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zodat bouwheren bij fouten een schadevergoeding krijgen. Nu zijn architecten enkel deontologisch hiertoe verplicht. Minister van Economie Marc Verwilghen werkte met collega van Middenstand Sabine Laruelle daartoe een Koninklijk Besluit uit.


De verzekering dekt schade door berekeningsfouten of fouten bij toezicht op de aannemer, voor minimum 1,5 miljoen euro lichamelijke schade en 500.000 euro materiële schade. Ook bij een zware fout wordt de klant vergoed, maar de verzekeraar kan dit dan verhalen op de architect. Die laatste zal ook verplicht zijn de bouwheer een certificaat van zijn verzekering te tonen.
De architect blijft gedekt tot tien jaar na zijn pensioen.

Niet onverdeeld gelukkig
Bij de architectenvereniging NAV heerst een dubbel gevoel bijde verplichte verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid. Enerzijds kan nu de wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon, eindelijk uit de startblokken schieten. Deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de architect zijn aansprakelijkheid kan inbedden in een vennootschap.
Anderzijds betreurt NAV dat door dit KB enkel de architect verplicht verzekerd wordt in de bouwsector. Architecten vrezen dan ook dat ze bij rechtszaken eerder met de vinger zullen worden gewezen omdat zij als enige partij verplicht verzekerd zijn.

Voor architecten was er in het verleden al een deontologische verplichting. Met dit KB komt in de plaats een wettelijke verplichting. Fundamenteel is NAV geen tegenstander van een verzekering. De consument is op die manier immers beter beschermd.
In rechtszaken echter waarbij een in solidum veroordeling wordt uitgesproken, komt het voor dat architecten die eerder een minieme mate van schuld dragen toch voor een veel grotere fractie van de schade moeten opdraaien. De andere partij kan immers in faling gaan waardoor hij of zij zich onttrekt aan schadevergoedingen.

NAV vindt dit niet fair en vraagt dat iedere partner zich mee verzekert of dat minstens op korte termijn aan hogergenoemde rechtspraak gesleuteld wordt.

Bronnen: Belga, Het Laatste Nieuws, NAV

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in