Nadenken over bouwen

Architecten ergeren zich blauw aan administratieve rompslomp

Een marktonderzoek toont aan dat architecten zich meer en meer ergeren aan de administratieve rompslomp en meer specifiek de moeilijke bouwaanvraagprocedures.

Met een specifieke architectenmonitor, peilt NAV (De Vlaamse Architectenorganisatie) elk jaar net voor het bouwverlof naar trends en problematieken in functie van het architectenberoep. Hiervoor worden telkenmale 300 architecten bevraagd. In de rubriek knelpunten werden vier beroepsitems als het meest problematisch ervaren: de administratieve procedures (82%), de hoge kostprijs van de bouwgrond (79%), de lange/moeilijke bouwaanvraagprocedures (78%) en de nieuwe energie prestatieregelgeving (70%).

Opvallend is de slechte evaluatie van de problematiek ruimtelijke ordening. In 2005 werd door 65% van het panel de problematiek als ernstig ingeschat, in 2006 lag het nog iets moeilijker met 67% maar ondertussen scoort het item 78%. NAV betreurt deze evolutie en zal dan ook nog intensiever met de gemeentes en AROHM in communicatie treden om de problematiek aan te pakken. Een structurele aanpak dringt zich op. NAV stelt vast dat er weinig afstemming is tussen het lokaal, provinciaal en Vlaams niveau en dit kan enkel opgelost worden door een duidelijk kader van vooroverleg tussen alle betrokken partijen. Op die manier zullen de procedures op middellange termijn veel efficiënter verlopen.

Bron: NAV

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in