Bouwwerken

Als vrouw in de bouw: stijging veelbelovend, maar nog ontoereikend

De bouw is stilaan aan het vervrouwelijken. Tussen 2014 en 2019 nam het aantal vrouwelijke werknemers in de sector met 16,5% toe, terwijl het totaal aantal werknemers in de bouw er tijdens diezelfde periode slechts met 0,4% op vooruitging. Het aandeel vrouwen in de bouw nam de vijf afgelopen jaren toe van 7,8% naar 9%. “En toch moet het aantal vrouwen in onze sector nog verder omhoog”, vindt Confederatie Bouw. “Dat moet zeker mogelijk zijn, nu de sector digitaliseert en er een resem nieuwe beroepen bijkomen.”

In 2019 waren er 18.363 vrouwen actief in de bouw, 1599 arbeidsters en 16.764 bedienden. Dat zijn er 16,5% meer dan vijf jaar eerder in 2014, toen 15.761 vrouwen in de sector aan de slag waren. Ter vergelijking: het totaal aantal werknemers nam tussen 2014 en 2019 maar met 0,42% toe. Tijdens diezelfde periode nam ook het aantal vrouwelijke zelfstandigen toe met 12% toe van 4641 in 2014 naar 5197 in 2019. In die tijdspanne van vijf jaar nam het totaal aantal zelfstandigen in de bouw wel sterker toe, namelijk met 17% (van 72.840 in 2014 tot 84.989 in 2019).

Het aandeel vrouwelijke werknemers in de bouwsector bedroeg vorig jaar 9%, een gestage opmars tegenover het aandeel van 7,8% in 2014. Het aandeel vrouwelijke zelfstandigen nam dan weer licht af van 6,37% in 2014 naar 6,11% in 2019. Op te merken valt nog dat van de 18.363 vrouwelijke werknemers in de bouw in 2019 er 1599 als arbeider aan de slag waren en 16.764 als bediende. 1% van alle arbeiders in de bouw is een vrouw, 35,5% van alle bedienden in de sector is dat eveneens.

Ondanks de toename van het aantal vrouwelijke werknemers in de bouw is de Confederatie Bouw van mening dat de situatie voor verbetering vatbaar is. De bouwsector is razendsnel aan het evolueren en aan het digitaliseren. Daardoor ontstaan nieuwe jobs, zoals virtual reality specialist, app designer, BIM manager en coördinator en dergelijke meer. Dat digitaliseringsproces en die technologische focus zullen zich de komende jaren verderzetten. Bovendien verwacht de sector, eens de coronacrisis achter de rug is, opnieuw heel wat jobs in de aanbieding te hebben.

Bron: Confederatie Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in