Nadenken over bouwen

Afgestudeerde architecten missen link tussen opleiding en realiteit

Een NAV bevraging begin september 2008 bij afgestudeerde studenten architectuur, geeft aan dat slechts 26% van hen vindt dat hun gevolgde opleiding beantwoordt aan de toekomstige bouwrealiteit.


“De algemene basis binnen de opleiding is wel ok, maar de bouwrealiteit is toch een ander paar mouwen”: hoort men uit de mond van de afgestudeerden. NAV wil niet alleen het onderwijs daarop wijzen maar roept hen wel op tot dialoog om tot versterking te komen.

In september 2008 heeft NAV de Vlaamse Architectenorganisatie een bevraging uitgevoerd naar pas afgestudeerde studenten architectuur. Enkele opmerkelijke cijfers zijn het resultaat die bij NAV een aantal vragen oproepen. Na het afstuderen van de opleiding architectuur dient de afgestudeerde architect een twee jaren durende wettelijk verplichte stage te volgen. Dat de stage geen overbodig gegeven is blijkt uit het cijfer dat 92% van de pas afgestudeerde architecten aangeeft niet klaar te zijn om zelfstandig een bouwproject op te volgen en tot een goed einde te brengen.
Bijna unaniem, 97% van de Vlaamse pas afgestudeerde architecten vindt dan ook dat de stage noodzakelijk is. Wel vindt 59% dat de stage, of minstens een deel er van, geïntegreerd moet worden tijdens de opleiding.

Eng beeld
Van de geïnterviewden vindt slechts 26% dat de gevolgde opleiding beantwoordt aan de toekomstige beroepspraktijk. NAV wil de betrokken instanties attent maken dat de afgestudeerden ervaren dat de link tussen de opleiding en de bouwrealiteit zoek is.

Vaak krijgen de architectuurstudenten voor en tijdens de opleiding een eng beeld van architectuur voorgeschoteld. Met de voeten in de praktijk komen jonge architecten in contact met tal van ongekende facetten van het beroep. Men moet optreden als zelfstandig ondernemer en wordt geconfronteerd met een steeds complexer bouwgebeuren dat onderhevig is aan een lawine van nieuwe wetgevingen en normen.

Grote uitval
Een eerdere analyse van de gegevens van de Orde van Architecten geeft aan dat er een grote uitval is te noteren bij jonge architecten in de eerste 10 jaren na de stage. Bij velen ontbreekt het hier aan kennis om efficiënt een architectenbureel bedrijfseconomisch te runnen.
NAV pleit er voor dat bedrijfseconomische aspecten, de bouwmarkt en ondernemingszin tijdens de opleiding en de stage meer aandacht verdienen.

Intussen wacht NAV niet af en heeft het met de steun van de Vlaamse overheid en de Orde van Architecten een Peterschapsproject “Architects for Tomorrow” opgestart. Hiermee wil het jonge architecten en ervaren architecten met elkaar in contact brengen. Zo krijgen jonge architecten een duw in de rug met informatie en tips uit een puur praktische invalshoek.

Bron: NAV

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in