Nadenken over bouwen

70% woningeigenaren heeft renovatieplannen

De renovatiesector blijft een groeimarkt. In 2013 investeerde 41% van de woningeigenaren in één of meerdere renovatie- of herstellingswerken. En die trend vertoont een stijgende lijn voor de komende jaren. Opmerkelijk daarbij is dat de Belg nauwelijks of niet leent om deze werken uit te voeren, maar liever terug grijpt naar zijn spaarcenten. Een en ander blijkt uit een grootschalig renovatie-onderzoek van het gespecialiseerde onderzoeksbureau Essencia.

Renovatie in stijgende lijn

Het aantal afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen zit al enkele jaren in dalende lijn. De economische crisis en het feit dat bepaalde werken tegenwoordig na het voldoen aan de meldingsplicht uitgevoerd kunnen worden, zijn daar niet vreemd aan. Kijken we meer in detail naar de opgeleverde woningen, dan blijkt het aantal nieuwbouwwoningen met in 2013 25% lager te liggen in vergelijking met 2008 (voor de crisis). Het aantal opgeleverde renovatieprojecten daalde in dezelfde periode met 8%. Bestuderen we de cijfers op kortere termijn, dan zien we dat de renovatiemarkt opnieuw een lichte groei doormaakt. Afgelopen jaar voerde 41% van de Belgische woningeigenaren één of meerdere renovatie- of herstellingswerken uit aan zijn woning. In 2012 was dit 36% en in 2011 nog maar 27%. Ook het aantal werken in zo’n project zit in stijgende lijn. In 2013 realiseerden de verbouwers gemiddeld 2,4 werken, tegenover 2,2 in 2012 en 1,7 in 2011.

Hang naar comfort

Bestuderen we de uitgevoerde werken meer in detail, dan mogen we concluderen dat de Belg vooral investeert in comfort en energiezuinigheid. De top 5 van meest uitgevoerde werken omvat uitsluitend energiebesparende werken en het vernieuwen van de badkamer. Het investeren in energiezuinigheid leidt ook tot een verhoogd wooncomfort. 
De woningeigenaren geven ook onomwonden aan dat ze de werken uitvoeren met het oog op meer comfort. Daar waar in 2012 de motivatie nog vooral in energiebesparing lag en in tweede instantie pas op het comfort, is die drijfveer in 2013 uitgetekend het zoeken naar meer comfort.
Meest uitgevoerde renovatiewerken in 2013
Verwarmingsketel 7,7%
Buitenschrijnwerk  7,5%
Elektrische installatie  7,5%
Dakisolatie  6,3%
Badkamer  6,0%
De tendens om te investeren in comfort tekent zich nog sterker af in de geplande werken. Op de vraag naar de intenties voor de komende vijf jaren geeft 68,1% van de woningeigenaren aan nog werken te plannen. Met de badkamer, tuinaanleg en buitenverharding in de top 5 geven de eigenaren duidelijk aan dat hun voorkeur uitgaat naar een verhoogd comfort.

Deze toekomstplannen indiceren dat de renovatiesector het nog een tijdje goed blijft doen. In 2011 gaf amper 53% van de eigenaren aan plannen te hebben, vandaag is dat nagenoeg 70%.
 Geplande renovatiewerken voor de komende 5 jaren
 Tuinaanleg  17,5%
 Badkamer  16,6%
 Buitenschrijnwerk  15,3%
 Dakisolatie  15,1%
 Buitenverharding  12,7%

Wat mag dat kosten?

Gemiddeld besteedt de Belg 12.700 euro aan de verbouwing van zijn woning. De totaalprojecten nemen daarbij logischerwijs de grootste bedragen voor hun rekening. Lichten we de specifieke werken er uit, dan blijken het vernieuwen van het dak, het buitenschrijnwerk of het plaatsen van een zonneboiler de grote slokoppen in het budget te zijn.Frappant bij deze uitgaven is dat 77% van de verbouwers niet leende voor zijn project. 8% heeft wel geleend. Deze groep had een gemiddeld besteed bedrag van 31.000 euro.

 Gemiddelde kostprijs van uitgevoerde werken (2013)

 Uitgevoerd werk

 Gemiddelde kostprijs

 Woonruimte

15.165 euro

 Garage

 11.946 euro

 Veranda

 10.441 euro

 Dakbedekking

   8.560 euro

 Buitenschrijnwerk

   7.803 euro

 Zonneboiler

   6.442 euro

 Badkamer

   6.367 euro

 Warmtepomp

   6.107 euro

 Gevel 

   5.745 euro

 Verwarmingsketel 

   5.018 euro

 
Voor het renovatie-onderzoek bevroeg Essencia een panel van 2.500 woningeigenaren naar de gerealiseerde werken, hun plannen en de bestede bedragen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in