Bouwwerken

1 september: neerwaartse trend in bouwonderwijs verder keren

Opnieuw stijging na jarenlange daling in aantal bouwleerlingen

De neerwaartse trend in het secundair bouwonderwijs lijkt te zijn gestopt. Dat blijkt uit de laatste gegevens voor het voorbije schooljaar 2020-2021. Na jarenlang steeds minder inschrijvingen in het bouwonderwijs, was er opnieuw sprake van een lichte toename met 1% in vergelijking met het voorgaande schooljaar 2019-2020. De bouwsector zet zelf alle zeilen bij om het tij verder te keren. 1 september is als start van het nieuwe schooljaar het uitgelezen moment om de vele kansen in de bouw te beklemtonen. Niet alleen leiden de toenemende vergrijzing bij bouwmedewerkers en de economische relance tot veel vacatures in de bouw. Ook zien we heel wat nieuwe bouwjobs op het vlak van digitalisering, circulaire economie, groen en klimaat enz. Met haar campagne #WERFze wil de Vlaamse Confederatie Bouw de diverse bouwactiviteiten, de laatste technieken en de grote maatschappelijke bijdrage van de sector beter bekend maken bij jongeren.

Secundair bouwonderwijs

Van het schooljaar 2016-2017 tot het schooljaar 2019-2020 is het aantal leerlingen in het secundair bouwonderwijs met 15% gedaald. Maar het is wel opvallend dat deze neerwaartse trend zich in het schooljaar 2020-2021 niet heeft doorgezet. Dat jaar nam het aantal leerlingen opnieuw met 1% toe. Een ander lichtpuntje is de groei van het aantal leerlingen in de duale studierichtingen: van 44 in 2017-2018 naar 149 in 2020-2021. Dat aantal blijft evenwel gering in het totale secundaire opleidingsaanbod. Bovendien heeft Constructiv, Fonds voor Bestaanszekerheid voor de bouw, berekend dat, als gevolg van de jarenlange daling van het aantal leerlingen in het secundair bouwonderwijs en de vergrijzing van de bouwarbeiders, het aantal leerlingen binnen 10 jaar een stijging vergt met 20%.

“Onlangs werd nog bekend gemaakt dat bouwvakkers de best betaalde arbeiders zijn. Naast een goede verloning heeft de bouw tal van troeven. Niet alleen krijg je een grote variatie in je takenpakket, heb je heel wat autonomie, werk je vaak in teamverband en zijn er talrijke leermogelijkheden. Ook gaat een job in de bouw steeds vaker gepaard met de laatste technologieën, digitalisering, innovatie en klimaat”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Hoger onderwijs

In het hoger en universitair bouwonderwijs blijft het aantal inschrijvingen in de opleiding voor professionele bachelor rond de 1.200 per jaar schommelen. De vrij nieuwe graduaatsopleiding voor werforganisatie blijkt een opsteker te zijn. Die registreerde in het schooljaar 2020-2021 166 studenten, terwijl het een schooljaar eerder om 55 studenten ging. De inschrijvingen voor de opleidingen industrieel en burgerlijk ingenieur verliepen minder positief. Zowel voor industrieel als voor burgerlijk ingenieurs waren er in het schooljaar 2020-2021 20% minder inschrijvingen in vergelijking met 2014-2015. Nochtans bereiden deze studies voor op de functies van werf- en projectleider en calculator in de bouwbedrijven en op een job in studiebureaus: drie functies die dit jaar tot de top 3 behoren van de knelpuntberoepenlijst van de VDAB.

#WERFze

Met haar campagne #WERFze - www.werfze.be - met getuigenissen van bouwprofessionals en studenten blijft de VCB de aandacht van jongeren en hun ouders op de bouw vestigen. Naast een resem hoogopgeleide profielen zoals werfleider, calculator en technicus voor een studiebureau bouw, focust het platform op vakmannen zoals bijvoorbeeld dakdekker, schrijnwerker, installateur, wegenwerker en bouwplaatsmachinist. Voorts zet de campagne bouwinnovatie en het maatschappelijke belang van de sector voor het klimaat en het leefmilieu in de verf.

Bron: Vlaamse Confederatie Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in