Sleutel-op-de-deur

Hoe beschermt de Wet Breyne kopers van nieuwbouwwoningen?

Auteur: Huysman Bouw

Voor je een aannemer kiest voor jouw nieuwbouwwoning of sleutel-op-de-deurproject, onderzoek dan even of die zeker de Wet Breyne of ‘woningbouwwet’ naleeft en lid is van het Charter der woningbouwers. Alleen dan ben je zeker van een langdurige en alomvattende bescherming.

De geschiedenis van de Wet Breyne

In 1971 voerde België de Wet Breyne in om misbruiken in de bouw te elimineren. Een dikke 20 jaar later werden er aan die woningbouwwet punten toegevoegd om jou als kandidaat-koper extra bescherming te bieden. 

De wet bepaalt dat er in het contract met je bouwonderneming een duidelijke totaalprijs moet staan, naast uitdrukkelijke uitvoeringstermijnen, financiële waarborgen en strikte aansprakelijkheidsclausules. 

Het Charter der Woningbouwers verbindt zich tot naleving van de Wet Breyne

Hoewel alle aannemers en bouwondernemingen in België zich bewust zijn van de Wet Breyne, leeft niet iedereen die na. Toch is de woningbouwwet dwingend en sowieso van toepassing. Merk je in jouw contract punten die niet overeenstemmen met de Wet Breyne? Dan kan je dat punt of het volledige contract laten ontbinden.

 • Kijk vooraf na of je aannemer lid is van het Charter der Woningbouwers. Alle leden leven immers strikt de Wet Breyne na, daar kan je zeker van zijn.

Ook Huysman Bouw is trots lid van het Charter der Woningbouwers

Wanneer is de Wet Breyne van toepassing?

Jouw bouwproject valt onder de Wet Breyne als het deze voorwaarden vervult:

 • Er is één verantwoordelijk aanspreekpunt voor de bouw of verkoop van je woning – dat kan een verkoper, promotor, aannemer of sleutel-op-de-deurbedrijf zijn.
 • Het gebouwde huis of appartement is bedoeld voor huisvesting, niet voor bijvoorbeeld een vakantieverblijf of winkelruimte. Let wel, je mag het pand deels professioneel gebruiken, maar het moet in hoofdzaak als woning dienen.
 • De woningbouwwet geldt pas wanneer je als koper de verplichte storting(en) overmaakt, ook voor de voltooiing van je woning. 

De bescherming van de woningbouwwet

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan biedt de Wet Breyne je deze bescherming:

 • Het contract dat je sluit met je aannemer omschrijft duidelijk de totaalprijs, betalingsdetails, vertragingsvergoedingen, uitvoeringstermijn, enzovoort.
 • Je betaalt maximum 5% van het totaalbedrag aan voorschot. Het restbedrag betaal je in schijven volgens het verloop van het project.
 • De totaalprijs kan alleen worden aangepast als dit ook zo in het contract staat.
 • Je aannemer stort verplicht 5% van het totaalbedrag als waarborg in een fonds. Zo ben jij beschermd wanneer je aannemer failliet zou gaan, of bij problemen tijdens de werken. Als alles goed gaat krijgt de aannemer dit bedrag voor 50% terug bij de voorlopige oplevering, en voor 100% bij de definitieve oplevering.
 • De oplevering gebeurt verplicht in twee fasen met minstens 1 jaar tussen de voorlopige en definitieve oplevering.
 • Als je na een overeenkomst toch terugkomt op die belofte en je ondertekent het contract níet, mag je schadevergoeding nooit hoger liggen dan 5% van het totaalbedrag – een afwijking van dat percentage is alleen mogelijk als de aannemer werkelijke schade ondervond.
 • De eigendom van de woning wordt stelselmatig overgedragen. Als koper ben je dus pas volledig eigenaar (en drager van risico’s) na de voorlopige oplevering.
 • Als je aannemer ook de bouwgrond verkoopt, betaal je daar pas voor wanneer de authentieke akte verlijdt bij de notaris.
 • Je aannemer of bouwpromotor mag geen betalingen eisen voordat jullie de overeenkomst sluiten.
 • Je aannemer of bouwpromotor blijft volgens de tienjarige aansprakelijkheid 10 jaar lang  aansprakelijk voor ernstige gebreken.

Een nieuwbouwproject bouw je zorgeloos met Huysman Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in