Aanbevolen partners

suninvest logo
aliplast logo
Renson - Ventilatie, zonwering
Winsol
Veranda en terrasoverkapping

Een bouwvergunning voor een veranda: nodig of niet?

Je wilt een veranda bouwen aan je bestaande woning. Maar mag dat zomaar? Welke vergunning heb je al dan niet nodig? We zetten alles wat je moet weten over de stedenbouwkundige vergunning (of de bouwvergunning) en de architect op een rij.

In België is stedenbouw een bevoegdheid van de gewesten. Vlaanderen, Brussel en Wallonië mogen dus elk hun eigen regels uitschrijven op het gebied van ruimtelijke ordening.

Vlaanderen

Sinds 1 december 2010 heb je in tegenstelling tot vroeger geen vergunning meer nodig voor kleine bouwwerken. Dat zijn: aangebouwde carports, bijkeukens, … en veranda’s. Voor deze bouwwerken geldt een meldingsplicht. Na je melding heeft de gemeente heeft 20 kalenderdagen om opmerkingen over je plannen te formuleren. 

Meldingsplicht

De meldingsplicht is van toepassing bij aangebouwde bijgebouwen in Vlaanderen die:

  • Maximaal 4m hoog zijn
  • Een maximale oppervlakte hebben van 40m²
  • In de zijtuin minstens 3m en in de achtertuin 2m van de perceelsgrens* blijven

* Indien het hoofdgebouw tot tegen de perceelsgrens is gebouwd, mag ook de veranda tot dat punt komen, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet wordt gewijzigd. De bouwdiepte van de veranda mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Opgelet! Naast de meldingsplicht moet je je ook houden aan de voorwaarden van de verkaveling, het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), het gewestplan en de bijzondere plannen van aanleg (BPA's).

 

  • Een voorbeeld: je mag geen veranda bouwen aan een zonevreemde woning

 

Informeer je bij twijfel op de dienst ruimtelijke ordening van je stad of gemeente.

Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ben je verplicht om een stedenbouwkundige vergunning of bouwvergunning aan te vragen bij het bouwen van een veranda. 

Wallonië

Net zoals in Vlaanderen bestaat er in Wallonië een meldingplicht. De voorwaarden zijn wel verschillend. De meldingsplicht is van toepassing bij aangebouwde bijgebouwen in Wallonië die:

  • Aan de woning grenzen
  • Een maximale kroonlijsthoogte hebben van 3m en een nok van 5m
  • Een maximale oppervlakte hebben van 30m²

Voldoet de veranda aan deze eisen? Dan heb je geen bouwvergunning nodig. In alle andere gevallen wel.

Architect

Vlaanderen

In Vlaanderen ben je niet verplicht om een beroep te doen op een architect wanneer je een veranda wilt bouwen (al is het wel aan te raden). De veranda moet dan wel voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Een maximale kroonlijsthoogte van 3m
  • Een maximale nokhoogte van 4,5m
  • De werken mogen noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen

Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet je een beroep doen op een architect vanaf het punt dat je veranda een oppervlakte van 6m² heeft en nokhoogte van 2,5m. Dat is dus bijna altijd. 

Wallonië

In Wallonië ben je pas verplicht om gebruik te maken van een architect wanneer de veranda meer dan 1 niveau telt en het een diepte vanaf 3,5m kent. 

Meer info: Ruimtelijke ordening

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in