Daktuin

De opbouw van een daktuin

Een daktuin vraagt om een behoorlijke stabiliteit en dus idem opbouw. Die opbouw bestaat uit zes verschillende lagen.

Een goede stabiliteit van de draagvloer is belangrijk. We spreken immers al snel van 110 kg /m² bij een extensieve daktuin waarvan het substraat verzadigd is met water tot 500 kg/m² en zelfs 1 000 kg/m² bij een intensieve daktuin. Schakel daarom bij twijfel over de stabiliteit van de dakstructuur een specialist in

Afschotlaag

  • Het is goed steeds een afschotlaag te voorzien van min. 1% tot 3% teneinde er voor te zorgen dat er niet continu water op de dakdichting blijft staan.
  • Voorzie voldoende waterafvoeren.

Dampscherm

Isolatie

Waterdichting

  • Wanneer de beplanting aangebracht is, is de dakdichting nog zeer moeilijk of zelfs onmogelijk te bereiken zonder de daktuin te slopen.
  • Door gebruik te maken van drainagebanen en een doordachte dakopbouw is herstelling gemakkelijk mogelijk.
  • Belangrijk is de controle van de dakdichting

Anti-wortelfolie

  • Indien de dakbedekking, bestaand of nieuwbouw, niet wortelvast is, dient men gebruik te maken van een wortelvaste folie.
  • Bij het aanleggen van een daktuin op een niet wortelvaste dakbedekking, ook al werd deze behandeld met wortelwerende producten, is deze wortelvaste folie noodzakelijk.
  • Een dichting die wortelwerend is, is immers niet wortelvast.

Drainagelaag

De verdere opbouw is afhankelijk van het type daktuin: intensief of extensief

Afwatering

  • Belangrijk voor de afwatering is dat de ondergrond in helling ligt, zodat er geen waterstagnatie kan ontstaan
  • Aan de afvoeren worden speciale opvangbakken geplaatst, zodat zich daar geen verstoppingen kunnen voordoen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in