Screening van een woning

Een vastgoeddeskundige nodig? Opgelet!

De geschatte waarde van een onroerend goed kan sterk afhangen van het doel dat de schatter beoogt? en dat komt niet altijd overeen met wat de consument wil. Welke criteria moet je hanteren ? Welke professionele hulp kun je inroepen? Zijn er trucjes om te vermijden dat je een domme koop doet? Dat zijn enkele van de vragen waar deze studie het antwoord op geeft. De Belg wordt met een baksteen in de maag geboren? Wij willen helpen vermijden dat die baksteen zwaar op de maag ligt.

 

De waarde van een pand schatten

Voor elke koop of verkoop moet het pand verplicht geschat worden. Eenvoudig is dat niet. De handelswaarde van een goed hangt af van een reeks criteria, het ene al belangrijker dan het andere. Dit is niet altijd gemakkelijk te evalueren. De hulp van een deskundige kan in sommige gevallen nuttig blijken. We overlopen kort de vastgoeddeskundigen.

Er wordt vaak spontaan een beroep gedaan op vastgoedmakelaars voor het verkopen of kopen van een goed. Die treden met andere woorden meestal op als tussenpersoon tussen de verkoper en de koper en hebben dus een rechtstreeks belang bij de transactie. De schatting van het goed zullen ze vaak gratis uitvoeren, met het risico dat de waarde ofwel te hoog (om de verkoper als klant binnen te halen) ofwel te laag geschat wordt (om een snelle verkoop mogelijk te maken). Waakzaamheid is dus geboden... Verwar evenwel vastgoedmakelaars niet met vastgoeddeskundigen. De beroepstitel van laatstgenoemden is niet beschermd en wordt niet door een specifieke wetgeving gereglementeerd in ons land.


Erkenning van titel en functie vastgoeddeskundige

De federaties van landmeters-experts beschikken over databanken en bestanden met vergelijkingspunten voor verschillende panden. Deze databank wordt regelmatig bijgewerkt. Op basis van deze databank kan, zeker in Brussel, een rapport over de toestand op de vastgoedmarkt opgesteld worden. Beoordelingen uitgevoerd door landmeters-experten zijn doorgaans behoorlijk betrouwbaar.

Notarissen en architecten zijn ook vertrouwd met de schatting van gebouwen. Om pijnlijke verrassingen te vermijden, moet de consument in elk geval vooraf informeren naar de toegepaste tarieven!


• Het pand bezoeken is noodzakelijk!

Dat lijkt vanzelfsprekend, maar er zijn toch professionals die de waarde van een goed louter op basis van een beschrijving en de ligging bepalen. Een bezoek met grondige inspectie is echter veel zekerder en zal beter rekening houden met de specifieke kenmerken van het pand.


• De te gebruiken criteria

De parameters die waarde van een goed kunnen beïnvloeden, zijn: de huurinkomsten en het potentiële rendement van het goed, de ligging, de omgeving, de staat waarin het verkeert, de nabijheid van transportmiddelen, het uitzicht, de architectuur, de aanwezigheid van een tuin en/of terras, de aanwezige voorzieningen, het bouwjaar, de energieprestatie, het potentieel na renovatie, enzovoort.


• Vergeet de juridische factoren niet!

Wordt de woning die u ambieert verhuurd? Welke regels (en bijbehorende lasten) gelden er voor de mede-eigenschap? Hoeveel bedraagt het kadastraal inkomen? Hoeveel bedragen de registratiekosten? De antwoorden op die vragen zijn van essentieel belang voor een goed zicht op de situatie.


• De economische factoren

De economische conjunctuur, de dynamiek van de vastgoedmarkt, het intrestpercentage op hypotheekleningen zijn allemaal factoren die een niet te verwaarlozen negatieve of positieve weerslag zullen hebben op uw factuur. Hetzelfde geldt voor de premies en subsidies die de overheid toekent. Denk eraan als u bij een bank geld wilt lenen om een goed te verwerven, dat die bank een schatting van de waarde van het goed zal laten maken. De kans is groot dat die geschatte waarde lager zal zijn dan de reële marktprijzen? omdat de bank liever geen risico loopt!


• Tips

Omdat de gebreken meestal verborgen zijn, moet de consument er niet voor terugschrikken om onder de tapijten te kijken, noch om meubelen te verplaatsen of de muren te onderzoeken. Bezoek het pand meerdere malen, bij voorkeur vergezeld van een kenner. Vraag informatie over de naleving van de stedenbouwkundige voorschriften (een huis kopen met een aanbouw waarvoor geen vergunning gegeven werd, kan u duur te staan komen!), maak een zo volledig mogelijke lijst van uit te voeren werken op, ga met meerdere banken onderhandelen over de hypotheeklening en? onderteken niet onmiddellijk het verkoopcompromis!

 

Meer info: Oivo

Lees ook: Immochecker maakt onafhankelijk rapport van woning
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in