Energie

Welke rol speelt biogas in de energietransitie?

Auteur: Antargaz

Biogas (ook wel hernieuwbaar gas genoemd) gewonnen uit voedingsafval kan haar steentje bijdragen aan de energietransitie. Omdat we niet van vandaag op morgen alles kunnen overschakelen op elektriciteit en we meerdere energiebronnen nodig hebben, is er een mooie rol weggelegd voor biogas dat alvast 80% minder CO2-uitstoot dan propaangas. Het is een valabel alternatief voor propaan of stookolie bij woningen die niet aangesloten zijn op het aardgasnetwerk.

Wat is de energietransitie en waarom is ze zo belangrijk?

De huidige energietoevoer steunt grotendeels op fossiele brandstoffen. Dat willen we omvormen naar een systeem met minder CO2-uitstoot en meer hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie. De energietransitie is een internationaal beleidsdoel vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

Daarmee willen we de opwarming van de aarde tegen het einde van deze eeuw beperken tot max. 2°C. België wil tegen 2030 haar broeikasgasuitstoot met 55% verminderen en tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn. De opwarming van de aarde niet laten escaleren is primordiaal om onze planeet leefbaar te houden.

Biogas: deel van de oplossing

Omschakelen naar elektriciteit, een warmtepomp en vloerverwarming installeren, vragen grote investeringen die niet evident zijn. Hier kan kan biogas bijdragen om het 2050-doel te halen. Bij (afgelegen) woningen bv. die niet aangesloten zijn op het aardgasnetwerk en vandaag verwarmen met stookolie of met klassiek propaan, kan biogas het verschil maken. Voor de overschakeling van propaan naar biogas zijn er geen aanpassingen aan je installatie nodig omdat de samenstelling van beide gassen identiek is. De overstap op biogas brengt dus geen extra kosten met zich mee. Tegen 2030 zal 25% van het propaan bij Antargaz biogas zijn en tegen 2050 zal Antargaz volledig overgeschakeld zijn op biogas

Propaan van de toekomst

De chemische samenstelling van hernieuwbaar gas is nagenoeg identiek aan deze van propaan. Het verschil zit in de manier waarop we het winnen. Biogas halen we uit een mix van afvalstromen afkomstig uit de voedingsindustrie en hernieuwbare plantaardige oliën. Biogas is veel duurzamer dan propaan: de CO2-uitstoot van biogas is tot 80% lager dan propaangas.

De voordelen van biogas

  • Veel duurzamer dan propaan: 80% minder CO2-uitstoot.
  • Flinke reductie van fijn stof.
  • Geen risico voor bodemverontreiniging.
  • Geschikt voor huishoudelijk gebruik: koken, verwarmen en sanitair warm water.
  • Geen aanpassing nodig van je installatie van propaan naar biogas, dus geen kosten.

In gasfles of gastank

Biogas zal je kunnen kopen in een gasfles of laten je leveren in een gastank. Die tank kan je zowel boven- als ondergronds laten plaatsen. Heb je al een tank met propaan? Dan kan je moeiteloos overschakelen op biogas. En naar hartenlust koken, douchen en verwarmen met duurzaam biogas.

Er meer over weten?

Ga naar antargaz.be.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in