Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Warmtepomp beïnvloedt E-peil in positieve zin

Sedert de introductie van de Energieprestatie- en binnenklimaatregelgeving geeft het E-peil een indicatie van het energieverbruik van de woning. Uit onderzoek in proefopstellingen blijkt dat het gebruik van een warmtepomp een gevoelige impact op het energiepeil heeft.


De Vlaamse overheid onderzocht in het kader van de EPB het effect van verschillende energiebesparende maatregelen op het E-peik van woningen. De maatregelen zijn uitgewerkt aan de hand van drie voorbeeldwoningen: een rijwoning, een halfopen woning en een vrijstaande woning. De basisuitvoering van elke voorbeeldwoning kan je nalezen op Energiesparen.be. Telkens werd slechts 1 aspect gewijzigd, waardoor de individuele impact van die maatregel kon bekeken worden.

Temperatuurverschil
De invloed van een maatregel op het E-peil hangt niet altijd alleen af van de maatregel zelf, maar soms ook van de geometrie, de oriëntatie, het beglazingspercentage en de uitvoering van de woning. De berekeningen zijn dan ook slechts een richtsnoer voor de te verwachten invloed, maar geen exacte voorspelling van het effect ervan op een andere woning.

Ook de invloed van een warmtepomp werd doorgerekend. De energiebesparing die bereikt kan worden met een warmtepomp wordt in grote mate bepaald door het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem. Hoe kleiner dit temperatuurverschil, hoe hoger het rendement.

E-peil
Onderstaande figuur toont de impact van een warmtepomp op het E-peil van de vrijstaande voorbeeldwoning. De vergelijkingsbasis is een condenserende aardgasketel met een 30 % deellastrendement van 104 %. De warmtepomp met SPF (seasonal performance factor, het jaarrendement) 3,49 is een lucht-waterwarmtepomp. De vertrektemperatuur van deze warmtepomp is 35 °C. De warmtepomp met SPF 4,42 is een bodem-waterwarmtepomp met een vertrektemperatuur van 35 °C. De berekeningen werden nog uitgevoerd met een afzonderlijk rekenblad en kunnen afwijken van de resultaten die bereikt worden met de definitieve software.

Woonkamer voor

Uit de grafiek wordt duidelijk dat het E-peil door het plaatsen van een warmtepomp zakt met 25, respectievelijk 34 punten. Investeren in een performante warmtepomp is een van de maatregelen met de grootste individuele impact op het E-peil.
Ook het effect van andere maatregelen en maatregelenpakketten kan je nakijken op de website Energiesparen.be

Bron: Vlaams EnergieAgentschap

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in