Economie

Voordelen van de EPB

Het doorvoeren van de opgelegde maatregelen uit de EPB-norm heeft ook voordelen. Het leefcomfort in je woning gaat er op vooruit, de energie die je bespaart hoef je ook niet te betalen (dus voordeel voor je portefeuille) en de waarde van je woning gaat omhoog.

EPB en lagere energiefactuur

Door het investeren in de energiebesparende maatregelen, zal de energiefactuur logischerwijs ook lager komen te liggen.
Het is sowieso aan te raden om eerst te investeren in het energiezuinig maken van de woning omdat die werkzaamheden later zeer moeilijk of vrijwel onmogelijk nog uitgevoerd kunnen worden.
Er zijn overigens weinig investeringen die zo snel terug verdiend kunnen worden als energiebesparende investeringen. Een woning wordt gemiddeld 30 jaar bewoond zonder dat er werken worden uitgevoerd die invloed hebben op de energieprestatie van het gebouw.
De investeringen in thermische isolatie zijn op een vijftal jaar terugverdiend. Met andere woorden, de overige 25 jaar haal je dus financieel voordeel uit de energiezuinige woning.

Door EPB een gezonde woning

Gezonde lucht is onlosmakelijk verbonden met een goede gezondheid. Om een gezonde woning te krijgen, moet er voldoende verse lucht binnen gebracht worden en moet vervuilde lucht afgevoerd te worden.
In onze almaar beter geïsoleerde en luchtdichtere woningen – minder kieren en spleten - is dat niet meer vanzelfsprekend. Daarom dat een gecontroleerde ventilatie hoe langer hoe meer een must wordt. De ventilatie garandeert een goede binnenluchtkwaliteit en beperkt het risico op condensatie- schimmelvorming.

Door EPB een hogere verkoop- of verhuurwaarde

De certificatieverplichting voor de nieuwe gebouwen maakt het mogelijk om hun energieprestaties duidelijk in te schatten. Je kan het vergelijken met het energielabel voor elektrische huishoudapparaten of wagens. Je kan dus het energieverbruik tussen nieuwe woongelegenheden onderling gaan vergelijken.
Over enkele jaren moeten alle woningen of appartementen die op de verkoop- of verhuurmarkt komen over een energieprestatiecertificaat beschikken. Volgens de Europese richtlijn moet deze verplichting in Vlaanderen ten laatste in 2009 zijn ingevoerd.
Dit certificaat informeert de kandidaat-koper of –huurder over het energieverbruik in standaardomstandigheden. Een kandidaat-koper of – huurder kan op die manier het energieverbruik van de woning of het appartement mee in overweging nemen om het onroerend goed al dan niet te kopen of huren.

Beter voor het milieu

Ons land heeft zich ertoe verbonden zijn uitstoot van broeikasgassen en hoofdzakelijk CO2 te verminderen met 7,5% tegen 2008-2012 en dit in vergelijking met 1990. De inspanningen die hiertoe geleverd moeten worden, zijn verdeeld over de 3 gewesten. Het Vlaams Gewest moet een reductie van 5,2 % realiseren, het Waals Gewest een vermindering met 7,5 % en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot slot een verlaging met 3,475%.
De gewesten willen deze reductie via verschillende kanalen bereiken, één ervan is het energieverbruik in gebouwen. Door energiezuinig te bouwen of verbouwen en te leven, dragen we dus ons steentje bij aan een beter leefmilieu.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in