Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Vlaanderen dicht bij een eengemaakt distributienettarief

Tegen 1 januari 2016 zou er een eengemaakt distributienettarief moeten zijn. Dat hebben Eandis en Infrax met de Vlaamse regering afgesproken in een stappenplan voor de vereenvoudiging van het distributienetbeheer en de distributienettarieven.

Mandaten schrappen

De Vlaamse regering heeft met Eandis en Infrax afgesproken om verdere stappen te zetten in de vereenvoudiging van het distributienetbeheer. Vorig jaar werden er bij de energie-intercommunales onder Eandis en Infrax al ruim 700 mandaten geschrapt, tegen 2016 wil de regering samen met de netbeheerders komen tot nog efficiëntere beheersstructuren. Nog deze legislatuur zullen daarvoor de nodige voorstellen worden voorgelegd aan het parlement. 
 

Vlaamse afspraken

Vandaag zijn er in Vlaanderen elf distributienetbeheerders actief, die allemaal hun eigen beheersorganen hebben en allemaal een ander tarief aanrekenen. De Vlaamse regering wil nog tijdens deze legislatuur, in overleg met de werkmaatschappijen Infrax en Eandis, de nodige stappen zetten om het netbeheer en de tarieven in Vlaanderen efficiënter, eenvoudiger en transparanter te maken. Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche en Minister-president Kris Peeters hebben daarover deze week een aantal principes afgesproken met de netbeheerders. 
 

Eén tarief per gebied

Concreet zullen Eandis en Infrax tegen het begin van de volgende tariefperiode minstens elk binnen hun gebied komen tot een eengemaakt distributienettarief, indien mogelijk zelfs tot een eenheidstarief in heel Vlaanderen. De exacte datum hangt af van de bevoegdheidsoverdracht in het kader van de zesde staatshervorming, maar zal hoogstwaarschijnlijk 1 januari 2016 worden.

De invoering van zo’n eenheidstarief wordt voorafgegaan door een interne efficiëntie-oefening binnen Eandis en Infrax, die een maximale interne fusie-operatie inhoudt. In afwachting van het moment waarop Vlaanderen bevoegd wordt voor de nettarieven en een eigen tariefmethodologie heeft uitgewerkt, zullen de netbeheerders hun tarieven niet aanpassen. Tegelijk hebben ze afgesproken om een standstill te respecteren met betrekking tot de gemeenten die tot hun grondgebied behoren.

Eén tarief voor iedereen

De Vlaamse regering engageert zich om deze afspraken in overleg met de netbeheerders nog tijdens deze legislatuur te concretiseren en daartoe de nodige decretale initiatieven te nemen. Eén van de elementen daarin is de volledige solidarisering van kosten van de openbaredienstverplichtingen inzake groene stroom, energiebesparing en sociaal beleid.

Eenvoudige structuren

“Het is niet meer dan logisch dat de distributienettarieven op termijn naar elkaar toe evolueren”, zegt Van den Bossche. “Een belangrijke voorwaarde daartoe is dat de structuren onder Infrax en Eandis fors vereenvoudigd worden. Eens dat gebeurd is, kunnen ook de kosten die voortvloeien uit Vlaams beleid evenredig worden gespreid over heel Vlaanderen.”
 
Minister-president Peeters: “Ik ben tevreden dat de 2 werkmaatschappijen Eandis en Infrax elkaar gevonden hebben en zich concentreren op een optimale dienstverlening aan de best mogelijke prijs. Dit is een belangrijke stap naar uniforme distributietarieven voor gans Vlaanderen. Vlaanderen wenst daaraan bij te dragen via een volledige solidarisering van de openbare dienstverplichtingen.”

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in