Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Vlaamse overheid wil zelf energiebesparende werken doen bij sociaal zwakkeren

Zelf energiebesparende investeringen doorvoeren bij sociaal zwakkeren en het aanbod aan kwalitatieve en betaalbare woningen op de huurmarkt verbeteren. Dat zijn twee van de aandachtspunten waarrond Freya Van den Bossche, minister van Energie en Wonen, deze legislatuur wil werken. Verder wil de minister uitzoeken of een E-peil 60 op korte termijn haalbaar is. Dat gaf woordvoerder Joris Vandenbroucke aan op het Limburgs Bouwfeest.


Voor sommige mensen – vooral ouderen en sociaal zwakkeren – volstaan energiepremies en belastingverminderingen niet om hen aan te zetten tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Ze kunnen de investeringen niet dragen, kennen het systeem niet of vrezen de administratieve afhandeling.
“Om deze doelgroepen te bereiken gaan we de focus verleggen van een ondersteuningsbeleid naar een uitvoeringsbeleid waarbij we, bijvoorbeeld via collectieve aanbesteding, de nodige energiebesparende investeringen bij deze mensen thuis laten doorvoeren. De kost daarvan kan dan teruggevorderd worden via maandelijkse afbetalingen die lager zijn dan de uitgespaarde energiekost,” verduidelijkt Joris Vandenbroucke.


Nieuw leven voor private huurmarkt

Een andere ambitie voor de minister deze legislatuur is de private huurmarkt nieuw leven inblazen. De Vlaamse overheid heeft zicht tot hiertoe weinig met deze markt bemoeid. “Nochtans is die markt aantrekkelijk voor mensen die willen wonen zonder al te veel rompslomp of zorgen. Maar helaas is het ook een staalkaart van de minst comfortabele woningen tegen een vaak te hoge prijs. Bijna een kwart van de huurders betaalt ofwel meer dan 30 procent van het inkomen aan huishuur of huurt een woning die niet voldoet aan de kwaliteitsnormen. Om een groter aanbod aan kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen te realiseren, zullen we verhuurders extra ondersteunen via fiscale stimuli en premies voor energiebesparende investeringen. In ruil daarvoor moet de huurder kunnen rekenen op een eerlijke en redelijke huurprijs. We zullen een maatstaf ontwikkelen om dit te kunnen beoordelen,” dixit Vandenbroucke.


Strenger E-peil

In haar energiebeleid wil de minister resoluut gaan voor een betere energiehuishouding in de Vlaamse woningen. Vlaanderen, en ons land scoren nog altijd slecht in de Europese klas. Concreet wil de minister een verstrenging van het E-peil naar E60 in 2012. Tenminste wanneer uit een grondige evaluatie blijkt dat dit haalbaar is. Joris Vandenbroucke: “Dus niet van vandaag op morgen, maar met voldoende tijd voor de bouwsector om zich aan te passen aan de evolutie. Maar het is cruciaal om op vlak van energieprestatie vooruitgang te boeken.”


Voorlopers belonen

Naast de algemene EPB regelgeving, waarbij de overheid stelselmatig de prestatienormen voor nieuwbouw wil verstrengen om almaar zuiniger woningen te krijgen, wil ze zogenaamde ‘voorlopers’, ofwel bouwers die woningen bouwen die veel zuiniger zijn dan de normen, aanmoedigen met maatregelen zoals een verlaagde onroerende voorheffing of premies.
Dit tweevoudig beleid, opschuivende normen voor de gehele markt en de ondersteuning van voorlopers, moet er voor zorgen dat Vlaanderen zijn achterstand op vlak van energieperformant bouwen snel kan omzetten in een voorsprong.


Opleiding noodzakelijk

De overheid stelt overigens vast dat er ruimte is voor verbetering op het vlak van kennis over de energieprestatieregelgeving bij de architect en aannemer. Uit een onderzoek van het Vlaamse Energieagentschap blijkt dat nog niet alle vakmannen de energieprestatie- en energieprestatiecertificatenregelgeving onder de knie hebben. Dat bewijst dat opleiding en infosessies essentieel zijn en blijven. Daarnaast blijkt ook dat de kennis van architecten op het vlak van energiezuinig en duurzaam bouwen niet altijd volledig en up-to-date is. Vandaag komen EPB en het aspect duurzaam bouwen te weinig aan bod in de opleidingen voor (ingenieur)architect. Daarom zal de overheid gesprekken aanknopen met de onderwijsinstellingen om ervoor te zorgen dat wie afstudeert als architect of ingenieur op de hoogte is van de nieuwste evoluties rond energie-efficiënt bouwen en wonen.
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in