Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Verwarmen met stookolie

Verwarmen met stookolie (oftewel mazout) gebeurt door 1,7 miljoen Belgische gezinnen. Tijd om deze populaire warmtebron eens van nabij te bekijken. Een overzicht van de stookolietanken, de stookolieketels, … en natuurlijk de prijzen en de terugverdientijd van dit alles.

Wil je in jouw woning verwarmen met stookolie? Dan moet je beschikken over een gekeurde olietank, een geschikte verwarmingsketel en enkele verwarmingslichamen.

Stookolietank

 • Neem een tank die iets groter is dan je gezinsituatie verlangt. Een doorsnee gezin verbruikt 2 000 tot 2 500 liter per jaar. Een tank van 3 000 liter is voor hen dus perfect
 • Je kunt kiezen voor een bovengrondse opslag (in open lucht of in een binnenruimte) of een ondergrondse opslag (in volle grond of ontoegankelijke groeve)
 • De stookolietank of stookoliereservoir kan bestaan uit kunststof, metaal, prefab of een combinatie van deze materialen

Optitank

 • Het kwaliteitslabel Optitank garandeert je een kwaliteitsvolle en veilige opslag van stookolie. Er bestaan modulereservoirs uit kunststof en staal
 • Je kunt er één of meerdere installeren, zelfs in een kleine ruimte. Modulereservoirs zijn licht, compact en niet onderhevig aan corrosie.
 • Fabrikanten bieden je 10 jaar garantie. Die omvat gratis herstelling of vervanging en de dekking van eventuele gevolgschade
 • Een overzicht van de beschikbare modulereservoirs vind je op www.optitank.be

Voordelen stookolie

 • Financieel aantrekkelijk
  • De stookolieprijs is transparant, wat je bestelt, betaal je ook.
 • Veiligheid:
  • Geen ontploffingsgevaar, omdat het vlampunt van stookolie hoger is dan 55°C en die temperatuur komt nooit voor bij het behandelen, het vervoer en het gebruik.
  • Amper kans op CO-intoxicatie. Ruik je een ongewone geur, dan komt dat vaak door een slechte schoorsteenafvoer of door een onvolledige verbranding. Los die problemen op.
 • Overal beschikbaar
 • Comfortabel
  • Je kunt de temperatuur eenvoudig en precies afstellen.

Combinatie stookolie en warmtepomp

Er bestaan twee verschillende warmtepompen: de monovalente en de bivalente. Een monovalente warmtepomp kan op zijn eentje de woning voorzien van warmte. De bivalente warmtepomp wordt gecombineerd met een ander verwarmingssysteem. Stookolie komt hiervoor in aanmerking.

De warmtepomp onttrekt – door middel van een elektrische pomp - de warmte (op lagere temperatuur) die in de natuur zit en zet die om in een warmte op hogere temperatuur. Deze warmte kan dienen voor de verwarming of de verwarming van sanitair warm water.

Verwarmingslichamen

Stookolietank prijs
Tankinhoud Minimumprijs Maximumprijs
3 000l (dubbelwandig) € 2 300* € 2 800*
5 000l (dubbelwandig) € 2 600* € 3 200*


* Prijzen zijn exclusief graafwerken

 

 

Stookolieketel prijs
Soort stookolieketel Minimumprijs Maximumprijs
Stalen ketel (24kW) € 1 800 € 2 800
Gietijzeren ketel (24kW) € 2 500 € 3 300

 

 

 

Prijs verwarmingselementen
Verwarmingselement Minimumprijs Maximumprijs
Per radiator € 1 000 € 1 400
Vloerverwarming per m² € 88 € 3 102

 

 

Stookolieprijs

In België bestaat er een officiële maximumprijs voor stookolie. Deze wordt federaal vastgelegd door een programmaovereenkomst. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met:  de marktprijzen in Rotterdam en Italië, de dollarkoers, distributiemarges, fiscale lasten, ...  Dit beschermingsmechanisme zorgt ervoor dat je als klant nooit meer dan de maximumprijs voor stookolie moet betalen en dan grote prijsschommelingen worden vermeden.

De prijs van stookolie is trouwens rechtstreeks gekoppeld aan de internationale olieprijzen. Verandert er iets internationaal, dan gebeurt dat meteen ook nationaal.

Terugverdientijd
Installatie Oude stookketel
(20 jaar of meer)
Optimaz label Optimaz-elite
Jaarlijks verbruik in liter 3 000 liter 2 100 liter 1 800 liter
Jaarlijkse
besparing op het verbruik
0 liter 900 liter ofwel tot -30 % 1 200 liter, ofwel tot -40%
Jaarlijks voordeel € 0 Tot € 775 Tot € 1 034 (*) 


*Berekend op basis van een stookolieprijs van € 0,8614/liter

Onderhoud stookolieketels

Voor de ingebruikname van je verwarmingsinstallatie moet je deze laten controleren door een erkend technicus. Dit kost ongeveer € 125 euro. Deze keuring mag door de installateur zelf uitgevoerd worden, dus dit zit over het algemeen verrekend in de totaalprijs.
Nadien moet je om de twee jaar je installatie laten controleren. Een technicus kijkt de optimale werking van de installatie en de naleving van de wettelijke normen na.

Federale belastingvermindering voor ketelvervanging

In 2012 veranderde de federale belastingvermindering voor ketelvervanging. Voor een investering in een Optimaz-elite condensatieketel - die gebeurd is voor 31/12/11 - verandert er niets. De belastingvermindering van 40% blijft. De overdraagbaarheid naar de volgende jaren voor woningen die al minstens 5 jaar zijn ook.

Uitgaven die 2012 werden gedaan, maar waar al een overkomst is getekend voor 28/11/11, hebben ook nog recht op een federale belastingvermindering.

 • De belastingvermindering voor deze uitgaven (vervanging door een Optimaz-elite ketel) bedraagt 40% met een maximum van € 2 930.
 • Het deel van de belastingvermindering dat het maximumbedrag van € 2 930 overschrijdt kan worden overgedragen naar de drie volgende tijdperken.
 • Het belastingkrediet (voor niet belastingbetalers) blijft ook mogelijk

Voor alle uitgaven gedaan in 2012 met een overeenkomst vanaf 28/11/11 vervalt de federale belastingvermindering voor ketelvervanging door een Optimaz-elite condensatieketel. Sommige gewesten en gemeentes geven wel nog een premie voor ketelvervanging of andere cv-werken.

Premie voor stookoliecondensatieketel

De Vlaamse netbeheerders Eandis en Infrax kennen aan beschermde klanten een premie van € 800 toe voor het plaatsen van een stookoliecondensatieketel in bestaande woningen.

Premie voor renovatie

 1. Het nuttig rendement komt overeen met het reële rendement van uw installatie en kan niet meer dan 100% bedragen
 2. Alle prijzen zijn indicatief op basis van de Borderel van Eenheidsprijzen of op basis van cijfers van Informazout

Met dank aan: Informazout

Auteur: Daan Slingers 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in