Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

veranderen van energieleverancier

Ben jij sinds de liberalisering van de markt nog niet van energieleverancier veranderd? Dan is het hoog tijd om de tarieven van de verschillende leveranciers eens naast elkaar te leggen.

Een doorsneegezin van 4 personen met een verbruik van 3.500 kWh per jaar kan gemiddeld 50 euro besparen door een nieuw bevoorradingscontract voor elektriciteit af te sluiten (in plaats van het contract dat automatisch wordt aangeboden). Voor gas loopt de gemiddelde besparing bij een jaarlijks verbruik van 2.300 kWh zelfs op tot 250 à 300 euro per jaar.

1. Aanbiedingen energieleveranciers vergelijken

  • Vergelijk de verschillende aanbiedingen via de prijsvergelijkingsmodule op www.mijnenergie.be.

2. Verbrekingsvoorwaarden controleren

  • Controleer de verbrekingsvoorwaarden bij uw huidige leverancier vooraleer over te stappen naar een concurrent. Enkel als u de verbrekingsvoorwaarden naleeft vermijdt u verbrekingskosten van 50 tot 75 euro. Die verbrekingsvergoedingen worden echter niet automatisch aangerekend.
     
  • Afhankelijk van de algemene voorwaarden van uw leverancier kunt u een contract van bepaalde duur opzeggen met een opzegging van 1 tot 2 maanden. Opgelet: een contract van bepaalde duur wordt automatisch door de energieleverancier verlengd tenzij u het minstens één maand voor het einde van de lopende periode aangetekend opzegt.
     
  • Ook een contract van onbepaalde duur kunt u zonder verbrekingsvergoeding opzeggen op voorwaarde dat u een opzegtermijn van minstens één maand respecteert. In beide gevallen moet u de opzeg per aangetekend schrijven meedelen. Verlies geen tijd en gebruik ons modeldocument. Opgelet : de opzegtermijn ingaat op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de opzeg werd betekend.

3. Bepaal exacte startdatum

  • Bepaal dus duidelijk, voor u het nieuwe contract ondertekent, op welke datum het moet ingaan. Het contract treedt in ieder geval minstens één maand na de datum van ondertekening in voege. Op basis van dat contract, kan de nieuwe leverancier zelf de opzeg betekenen aan uw huidige leverancier. In dat geval hoeft de opzeg niet aangetekend te gebeuren.

4. Meterstand

  • Geef ook de stand van uw meters door aan uw nieuwe leverancier. Doet u dat niet, dan maakt hij een schatting en riskeert u een hogere eindfactuur van uw vorige leverancier te krijgen.

Bron: De Tijd 


Lees ook: Elektriciteit duurder? Verander van leverancier!

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in