Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Test-Aankoop leest energieregulator de levieten

De consumentenorganisatie Test-Aankoop trekt hard van leer tegen ‘geheime’ afspraken over de distributienettarieven voor elektriciteit en gas.


Vooral de Creg, de federale energieregulator moet het ontgelden. Test-Aankoop vraagt aan de minister van Energie, Paul Magnette, te onderzoeken of de energieregulator zijn boekje te buiten is gegaan door eind 2007 een overeenkomst te sluiten met een deel van de distributienetbeheerders over onder andere de waardering van de laagspanningsnetten. In een reactie spreekt de Creg over lasterlijke aantijgingen.

Test-Aankoop heeft het over een onwettige praktijk die de berekening van de distributienettarieven vervalst. De consumentenorganisatie stelt dat het algemeen belang de leidraad moet zijn bij de vastlegging van de tarieven en niet een overeenkomst met een deel van de distributienetbeheerders. De distributienettarieven zijn goed voor 30 procent van de stroomprijs en 20 procent van de gasprijs.

Tarieven sterk gestegen
De grote vrees van Test-Aankoop is dat de belangen van de verbruikers niet gediend worden met zo’n aanpak. Test-Aankoop heeft het zelfs over bedrog. Volgens de consumentenorganisatie heeft de energieregulator ook de minister van Energie buitenspel gezet. Ze dringt er alvast op aan dat de distributienettarieven worden herzien. Deze tarieven zijn sinds de ‘geheime’ afspraken overigens sterk gestegen, voegt Test-Aankoop eraan toe.
Volgens de Creg is er geen sprake van geheime afspraken en is er evenmin sprake van benadeling van de verbruikers.

Openbare informatie
De energieregulator zegt dat het akkoord eind 2007 meteen openbaar werd gemaakt. Het wijst er op dat de minister van Energie, het Hof van Beroep en de Raad van State geïnformeerd werden over de precieze afspraken. Wat de impact van de overeenkomst op de tarieven betreft laat de Creg verstaan dat die miniem zijn. De energieregulator stelt zelfs dat het door deze overeenkomst een zeer sterke stijging van de disitributienettarieven heeft vermeden door een dading af te sluiten. Door een rist uitspraken van rechtbanken in de loop van 2007 kwamen toen immers een pak tariefdalingen op de helling te staan.

Kamerlid Tine Vanderstraeten van Groen! vraagt zich ook af wat er zo geheim is aan de overeenkomst, aangezien ze vorige week tijdens een hoorzitting over de energiedistributietarieven in de Kamer de overeenkomst herhaaldelijk te sprake kwam. Zij vindt dat de discussie over de nettarieven zich beter toespitst op de aanpak van minister van Energie Paul Magnette (PS). Die heeft een tarievenbesluit gemaakt dat volgens haar zeker niet in het voordeel speelt van de verbruiker.

Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in