Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Stookolie

Stookolie is een fossiele brandstof waarop heel wat motoren, machines en verwarmingsinstallaties draaien.

Wat is stookolie?

Stookolie is een afgeleid product van ruwe olie (aardolie). Ruwe olie wordt gevonden diep in de aardkorst, waar de olie ontstaan is door sedimenten van organische materiaal, hoge druk en hoge temperaturen. Omdat olie lichter is dan water, duwt olie zich naar omhoog tot in het zogenoemde reservoirgesteente, waar we de olie dan gemakkelijk kunnen opboren.

Om huisbrandolie te krijgen, wordt de ruwe olie door de petrochemische industrie bewerkt. In België gebruiken we huisbrandolie of mazout vooral voor de verwarming van onze gebouwen.

Voordelen van stookolie

  • Een transparante prijs: Je bent niet afhankelijk van een netwerk met zijn kosten, maar kent de stookolieprijzen vooraf.
  • Zuinige technologie. De nieuwste hoogrendementsketels op stookolie met label A zetten elke druppel stookolie voor bijna 100% om in warmte.
  • Veilig: Huisbrandolie is een veilige brandstof die niet ontploft of ontbrandt onder 55° C.
  • Comfortabel: Stookolie kan gemakkelijk worden opgeslagen. Je beslist zo zelf wanneer je de energievoorraad aanvult en hebt zo de prijs enigszins in de hand.
  • Dankzij de hoogrendementstechnologie, eventueel gecombineerd met hernieuwbare energie, kan je met mazout energiezuinig verwarmen. Bovendien kan je vandaag kiezen voor ‘Mazout extra’, stookolie met een heel laag zwavelgehalte. (0,001%).

Hoe gebruik je stookolie thuis?

Wil je je huis verwarmen met mazout, dan moet je beschikken over een gekeurde olietank en een geschikte verwarmingsketel. Een erkend leverancier kan je van de nodige hoeveelheid mazout voorzien.

Het opslagreservoir

Het stockeren van de stookolie gebeurt in een reservoir. Die bestaan in verschillende materialen:

  • Kunststof (polyethyleen en polyester). Dergelijke tanks zijn ongevoelig voor corrosie, zwerfstromen, water of bacteriën
  • Metaal. Deze varianten zijn voorzien van een corrosiewerende beschermlaag
  • Prefab betonnen reservoirs. Zijn ondanks hun naam niet uit beton vervaardigd, maar in metaal. Dit metalen reservoir is op zijn beurt in een prefab betonnen reservoir geplaatst dat dient als dubbele bescherming.
  • Materalen combinaties: bijvoorbeeld een binnenwand in polyethyleen en een metalen wand.

De plaatsing

Je kan kiezen voor een bovengrondse of ondergrondse opslag. De tank moet wel afgestemd zijn op deze keuze, bovendien moet je bij de plaatsing rekening houden met de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de constructeur van het reservoir. Meer info hierover vind je op www.informazout.be

Tankinhoud

Een doorsnee gezin dat met een hoogrendementsketel werkt, verbruikt tussen de 2 à 2 500 liter stookolie op jaarbasis. Een opslagtank met een inhoud van 3 000 liter moet dus volstaan.

De verwarmingsinstallatie

Meer informatie over de verschillende types mazoutketels vind je in onze rubriek verwarming. Belangrijk om weten is wel dat de verwarmingsinstallatie gekeurd moet worden door een erkend technicus voor ze in gebruik genomen mag worden. Een controle kost gemiddeld tussen de 100 à 125 euro.
Na de ingebruikname moet de controle jaarlijks herhaald worden.

 

Groene mazout

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen onvermijdelijk schadelijke gassen vrij. Om de uitstoot zoveel mogelijk te beperken, heeft de mazoutsector een milieuvriendelijkere brandstof ontwikkeld. Zo is er Mazout Extra, een groene vorm van stookolie die amper 0,001% zwavel bevat, tegenover de toegelaten 0,005% voor klassieke stookolie (vanaf 01/01/2016)

Meer info over stookolie

Op www.informazout.be vind je onder andere:

Nuttige teksten over stookolie

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in