Energie

Scholen nu voorbereiden op komende winter

Snelle en duurzame maatregelen nemen om energiefactuur te verlagen

Oplopende energieprijzen wegen op de begroting van de Vlaamse scholen. In die mate zelfs dat de werkingsmiddelen voor didactisch materiaal of uitstappen in het gedrang komen. Volgens Embuild Vlaanderen en Techlink dienen de scholen nu vooral meer ondersteuning te krijgen van de Vlaamse regering om duurzaam te investeren in energie-efficiëntie. Tegen komende winter gaat het om het onderhoud en het energie-efficiënt afstellen van verwarmingssystemen. Om vervolgens volgend jaar de nodige energierenovatie te realiseren. Want met de huidige energieprijzen slinkt de terugverdientijd zienderogen. Daarbij is het cruciaal om de wachttijden voor een subsidie fors te verminderen, opdat zoveel mogelijk scholen futureproof zijn in de winter van 2023.

Steeds meer grotere scholen hebben onderhoudscontracten met installatiebedrijven en energy service companies. Die waarborgen op gezette tijdstippen de energieprestatie van de technische installaties zoals verwarmingssystemen. Ook doen zij tijdig aanbevelingen om de energie-efficiëntie van het gebouw op peil te houden of te verbeteren. Maar kleinere scholen doen veel minder een beroep op zulke structurele onderhouds- en energieprestatiecontracten (OEPC’s). Zij dreigen nu letterlijk in de kou te blijven staan.

Daarom roepen Embuild Vlaanderen en Techlink de Vlaamse regering op om op korte termijn de nodige middelen vrij te maken om de grootste noden van scholen te beantwoorden. In eerste instantie is een gedegen onderhoud van de verwarmingssystemen nodig waarbij een efficiënte afregeling kan worden doorgevoerd. Potentieel kan dat leiden tot een energiebesparing tussen de 10 en 20%. Bijvoorbeeld door de aanvoertemperatuur te verlagen. Met het oog op de winter van 2023 dient elke school een grondige energierenovatie te overwegen. Die timing sluit aan bij een recente enquête* onder installateurs, isolatiebedrijven en aannemers. Daaruit blijkt dat het merendeel tot eind dit jaar volle orderboekjes hebben en bijgevolg kampen met een tekort aan materiaal, onderdelen van technische installaties en personeel. Maar vanaf het voorjaar van 2023 heeft de sector opnieuw de ruimte om veel meer bijkomende energierenovaties te realiseren en nieuwe technische installaties te plaatsen.

Vandaag passen heel wat overheden al OEPC’s toe om hun gebouwen energetisch aan te pakken. Fossielvrije gebouwen zijn immers de toekomst. Het Vlaams relancebeleid voorziet daartoe momenteel 20 miljoen euro. Dat sluit aan bij de Europese aanbeveling om vooral structureel te investeren in energie-efficiëntie. Ook de onderwijsnetten kunnen op die manier de kwaliteit van schoolgebouwen duurzaam en op de lange termijn aanpakken. De energiecrisis maakt meer overheidsmiddelen voor OEPC-contracten noodzakelijk. Het Vlaams Energie Bedrijf kan een adviserende en coördinerende rol spelen.

Maar wanneer scholen vandaag een aanvraag indienen voor een subsidie ter verbetering van hun gebouwen, is er sprake van lange wachttijden tot wel meer dan 10 jaar. Maar de huidige energiecrisis verhoogt de urgentie nog van structurele energetische ingrepen. OEPC’s houden gestandaardiseerde raamcontracten in die de zekerheid bieden om duurzaam het energieverbruik te verlagen en de kwaliteit te verbeteren. Een Energy Service Company (ESCO) voert eerst een energiescan uit om de nodige energiebesparende maatregelen door te voeren. Zo wordt het gebouw klaargestoomd voor de toekomst met meer hernieuwbare energie, structureel onderhoud van o.a. de installaties met meer comfort en met een beter en gezonder binnenklimaat als gevolg.

“Bouwbedrijven realiseren niet alleen meer een gebouw, maar zijn steeds vaker een partner over de hele levensduur heen van schoolgebouwen. Een ESCO zet in op een mix van energiebesparende maatregelen om het energieverbruik en de factuur drastisch te verlagen. Met de huidige energieprijzen slinkt de terugverdientijd van investeringen zienderogen”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

*Klik hier voor de resultaten van de recente enquête

Bron: Embuild Vlaanderen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in