Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Schadevergoeding bij stroomonderbreking

Wie schade lijdt door een stroomonderbreking of een laattijdige (her)aansluiting zal in de toekomst kunnen aankloppen bij zijn netbeheerder voor een schadevergoeding. “Er komt een vergoeding voor klanten die meer dan vier uur zonder elektriciteit of aardgas zitten of te laat worden (her)aangesloten op het netwerk,” zegt Freya Van den Bossche.
Wie schade lijdt door een stroomonderbreking of een laattijdige (her)aansluiting kan in de toekomst aankloppen bij zijn netbeheerder voor een schadevergoeding. Op voorstel van minister van Energie Freya Van den Bossche keurde de Vlaamse Regering op
vrijdag 21 juni 2013 een decreet goed dat de aansprakelijkheid van de netbeheerders regelt.

Vergoeding voor stroomonderbreking

“Er komt een vergoeding voor klanten die meer dan vier uur zonder elektriciteit of aardgas zitten of te laat worden (her)aangesloten op het netwerk,” zegt Freya Van den Bossche. “Gezinnen en bedrijven moeten niet langer naar de rechtbank om te bewijzen waar precies de oorzaak van een stroomonderbreking ligt. Zo maken we het veel eenvoudiger voor de consument en stimuleren we de netbeheerders om hun dienstverlening nog te verbeteren”.

Schade door stroomonderbreking

De Vlaamse  netten voor elektriciteit en aardgas behoren, zoals een recent rapport van de VREG nog aantoonde, tot de meest betrouwbare ter wereld. Maar af en toe gaat er iets fout en zitten gezinnen en bedrijven zonder stroom. Zo’n stroomonderbreking kan voor heel wat schade en waardeverlies zorgen: een ontdooide diepvriezer, verloren productie, het moeten opstarten en afstellen van allerlei apparaten… Maar voor een consument of een kmo is het niet zo evident om te bewijzen bij wie de fout ligt en om een schadevergoeding af te dwingen via de rechtbank.

Netbeheerder aansprakelijk

Het nieuwe decreet dat minister van Energie Freya Van den Bossche vrijdag liet goedkeuren door de Vlaamse Regering voert een objectieve aansprakelijkheid in voor de netbeheerder en een forfaitaire vergoeding voor de klant. Klanten moeten zich niet langer tot de rechtbank richten om een schadevergoeding te krijgen: ze kunnen rechtstreeks aankloppen bij de netbeheerder, die hen een forfaitaire
schadevergoeding uitbetaalt, afhankelijk van de duur van de stroomonderbreking.

Vergoeding via rechtbank

Als de netbeheerder zelf niet verantwoordelijk is voor de stroomonderbreking, kan hij de kosten op zijn beurt verhalen op degene die het probleem heeft veroorzaakt. Dat betekent dat bijvoorbeeld een aannemer die kabels beschadigt nog steeds de rekening gepresenteerd krijgen wanneer ze een fout maken. De nieuwe regeling verhindert overigens niet dat men zich bij grotere schade of bij lichamelijk letsel nog steeds tot de rechtbank kan wenden.

Correcte en snelle vergoeding

“Ik ben erg tevreden dat gezinnen en bedrijven nu op een eenvoudige manier een vergoeding krijgen wanneer ze zonder elektriciteit zitten of wanneer ze te laat worden aangesloten,” zegt Freya Van den Bossche. “Een stroomonderbreking kan heel wat schade en ongemak veroorzaken, voor gezinnen en voor bedrijven. Het is dus vanzelfsprekend dat ze een correcte en snelle vergoeding krijgen. Het zal netbeheerders en aannemers bovendien extra motiveren om fouten zoveel als mogelijk te vermijden.”

Het ontwerp van decreet kwam tot stand na intensief overleg met alle betrokken partijen. Het wordt nu nog voor advies voorgelegd aan de adviesraden en de Raad van State alvorens het definitief kan worden goedgekeurd.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in