Aanbevolen partners

kommerling logo
Wat is duurzaam bouwen

Prioriteiten en het nut van groen

Op het vlak van duurzame bouwtechnieken nemen de overheden in hun recente bouwprojecten een voortrekkersrol op. Samen met het Steunpunt Dubolimburg onderzoeken we onder het mom van ‘Leren van de groten’ welke tips voor de consumentenbouw we uit zulke projecten kunnen puren. Het steunpunt haalt deze keer inspiratie uit de bouw van een nieuw jeugdlokaal in Bocholt.

De gemeente Bocholt bouwt. Het gemeentebestuur laat een nieuw jeugdlokaal en polyvalente ruimte bouwen in het centrum van de gemeente. De krachtlijnen voor het ontwerp van dit gebouw kunnen ook voor jou als (toekomstige) bouwer of verbouwer nuttig zijn. Het nieuwe gebouw zal zeker opvallen qua architectuur – de ontwerper kreeg carte blanche - maar het ontwerp moet wel passen in de omringende landelijke omgeving. En: duurzaamheid is een absolute prioriteit gezien het grote aantal gebruikers.

 

Prioriteiten in duurzaamheid

Bij een nieuwbouw is het altijd aan te raden om een duurzame fasering op te stellen. Dit wil zeggen dat je voorrang geeft aan investeringen die de komende 20 jaar niet meer wijzigen. Geef ook voorrang aan maatregelen met een relatief lage investering en een hoge milieuwinst. Een goede bouwkundige basis is hierbij van groot belang.

 

Investeer eerst in het gebouw!

Besparing op energieverbruik vormt een belangrijke financiële besparing. Een goede bouwkundige basis zorgt ervoor dat de warmte- en koudevraag van het gebouw beperkt blijft. Investeer daarom in de eerste plaats in het gebouw, en dan pas in installaties. De economische prioriteiten liggen als volgt:

1. Dakisolatie
2. Gevel- en vloerisolatie
3. Betere beglazing
4. Betere verwarmingsinstallatie
5. Ventilatiesysteem met warmteterugwinning
6. Alternatieve energie


Thuis:

Voorzie voldoende ruimte voor de opvolging en onderhoud van het gebouw en zijn installaties, zodat een optimale werking gegarandeerd blijft. Voor een woning gelden dezelfde prioriteiten. Ook hier geldt: investeer eerst in het gebouw zelf, dan pas in de installaties. Met andere woorden: ga eerst isoleren om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken. Bij-isoleren kan je achteraf nog heel moeilijk. Plus: het geeft op korte termijn het snelste en beste financiële resultaat. Heb je nog geld over om te investeren, kijk dan uit naar verwarming en een (beter) ventilatiesysteem.

 

Het nut van groen

Voor een prettige werkomgeving is het belangrijk om voldoende groen in het bouwplan op te nemen. Bomen hebben een gunstige werking op de luchtkwaliteit. Naast de productie van zuurstof werken ze ook als (fijn-)stoffilter. Een boom kan 18 kg stof per jaar filteren. Daarnaast kunnen bomen ervoor zorgen dat er minder geluidsoverlast van bijvoorbeeld wegen in de gebouwen is. En als belangrijkste troef: bomen houden in de zomer de zon van het gebouw weg, en functioneren dus als een natuurlijke koeling. In de winter verliezen ze hun bladeren, waardoor ze de zon weer netjes tot in je huiskamer laten komen.

Behoud zoveel mogelijk bestaande groenstructuren zodat vogels en dieren hier gebruik van kunnen blijven maken. Zorg voor voldoende aaneengesloten groen. Ecologisch is het beter om één grote groenvoorziening aan te leggen dan vele versnipperde kleine groenstroken. Ook het onderhoud is dan een pak eenvoudiger. Bij de aanplant van het terrein adviseren wij om zoveel mogelijk inheemse plantensoorten van lokale kwekers te planten.
Gevelbeplanting zorgt niet alleen voor een uitstekende isolatie én een beter leefklimaat (wegens het filteren van fijn stof), maar voorkomt, bij overheidsgebouwen, ook grafitti.

 

Thuis:

  • Kap niet zomaar in het wilde weg je bomen. Onthou dat ze je wel eens heel goed van pas zouden kunnen komen. Denk na over bomen op de zuidzijde en de westzijde (waar de wind vaak vandaan komt).
  • Vermijd tuinafval! Zaai minder gras: je moet dus minder vaak (en minder lang) je grasmachine van stal halen. Je wint tijd en geld. Vervang gras door bodembedekkers: veel makkelijker in onderhoud. Tuinafval is overigens geen ‘verlies’: met takken kan je vlechtschermen of takkenwallen bouwen. Het zijn goedkope en natuurlijke buffers die je in je tuin de nodige privacy schenken. Ook de vogels zullen je dankbaar zijn!
  • Overweeg het toepassen van (kleurrijke) gevelbeplanting en vegetatiedaken. Gevelbeplanting kost weinig ruimte en heeft een natuurlijke uitstraling. Plus: je gevel is beter geïsoleerd (tot 10% beter), beter beschermd en het systeem vergt minder onderhoud.

Meer info: Steunpunt DuboLimburg, tel. 011/51.70.57

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in