Energie

Minister Demir heeft ruim tien miljoen euro voor ondernemers met een klimaatvriendelijk warmteproject

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir roept ondernemers op om het gebruik van fossiele brandstoffen sneller en structureel af te bouwen. “Voor de tweede keer dit jaar organiseren we een call voor klimaatvriendelijke warmteprojecten, waarvoor we meer dan tien miljoen euro hebben vrijgemaakt. Met de calls willen we ondernemingen blijven stimuleren om te investeren in groene warmte, restwarmte en warmtenetten”, zegt minister Demir.

Energie is meer dan alleen elektriciteit. In Vlaanderen en de rest van Europa gaat meer dan de helft van het totale energiegebruik naar de productie van warmte. Vandaag halen we nog 95% van die warmte uit de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en stookolie. De overige 5% komt van groene energiebronnen. Door bijvoorbeeld restwarmte te gebruiken en meer groene warmte te produceren, zijn grote winsten voor het klimaat te boeken.

Vandaag opende het Vlaams Energieagentschap een nieuwe oproep voor klimaatvriendelijke warmteprojecten. Het is de bedoeling om dat halfjaarlijks te herhalen. De (acht) vorige edities bevestigen dat er heel wat lokale alternatieven voor fossiele brandstoffen zijn. “We gaven eerder al steun aan grote warmtepompen, aan biomassa-installaties die houtafval uit de buurt gebruiken en aan warmtenetten die restwarmte naar bedrijven en gezinnen vervoeren. En dat is maar een greep uit de tientallen projecten die we helpen realiseren.”

Project indienen?

De call groene warmte, restwarmte en warmtenetten loopt tot en met dinsdag 10 november 2020.

Het beschikbare totaalbudget voor deze call is:

  • 3.066.000 euro voor groenewarmteprojecten;
  • 7.160.000 euro voor restwarmte- en warmtenetprojecten.

Alle projectaanvragen die aan de voorwaarden voldoen, worden beoordeeld en volgens score gerangschikt. Hoe lager het steunpercentage (voorgesteld door de indiener) en hoe groter de verwachte CO2-besparing, hoe hoger een project scoort. De steun wordt verdeeld over de best gerangschikte projecten tot het beschikbare budget opgebruikt is.

Alleen projecten die niet in aanmerking komen voor andere steun, zoals het certificatensysteem of de ecologiepremie, kunnen deelnemen aan de call.

“Uit vorige calls weten we dat de goedgekeurde dossiers van een hoogstaand niveau zijn. Dat legt de lat hoog voor de indieners. Door tweemaal per jaar een call te organiseren, wil ik de Vlaamse ondernemers blijven enthousiasmeren voor een toekomstgericht warmteproject. Wie nog niet ver genoeg staat of bij een vorige ronde geen steun toegewezen kregen, krijgt dus een nieuwe kans om het nodige studiewerk te doen en een sterk project in te dienen”, besluit Demir. De volgende oproep is gepland in het voorjaar van 2021. Daarvoor wordt een vergelijkbaar budget gereserveerd.

Meer informatie en voorwaarden op www.energiesparen.be/call-groene-warmte

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in