Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Meerderheid aanvragen kleinschalige windmolens geweigerd

Acht op de tien aanvragen voor de bouw van kleine en middelgrote windmolens zijn sinds april 2009, toen de Vlaamse overheid hiervoor een omzendbrief met een reglementering uitvaardigde, geweigerd.


Eén aanvraag werd goedgekeurd en één principeaanvraag gunstig geadviseerd. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) op een schriftelijke vraag van Martine Fournier (CD&V).

Kleine windturbines hebben een maximale ashoogte van vijftien meter en worden vooral ingezet om te voldoen aan de energiebehoefte van een woning, boerderij of bedrijf. De stedenbouwkundige aanvraag wordt ingediend bij en beoordeeld door het gemeentebestuur.
Middelgrote windturbines hebben een ashoogte groter dan vijftien meter en een maximaal vermogen van 300kW. Net zoals voor grote windturbines worden aanvragen voor middelgrote installaties beoordeeld door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

De belangrijkste redenen om de aanvragen te weigeren waren volgens Muyters de strijdigheid met de planologische bestemming van het gebied, het feit dat de verkeerde procedure gevolgd werd of een onvolledig aanvraagdossier ingediend werd, omdat de plannen niet verenigbaar waren met de goede ruimtelijke ordening van de omgeving, omdat er gegronde bezwaren werden ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek en om redenen die verband houden met het veiligheidsaspect, de visuele en geluidshinder.

Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in