Aanbevolen partners

kommerling logo
Wat is duurzaam bouwen

Leren bij de groten: Duurzaamheid in sociale woningbouw

De nieuwe sociale woonwijk De Schacht op de voormalige mijnterreinen van Heusden-Zolder is een uniek project. Het bewijst dat de principes van duurzaam bouwen ook in sociale woningbouw kunnen worden geïntegreerd met energiebesparing en beter wooncomfort tot gevolg.


In het project werd gekozen voor één centrale stookplaats voor alle woningen, waterverwarming met zonnepanelen en hemelwaterbuffering voor de spoeling van alle toiletten. Verder werd van in het begin rekening gehouden met compactheid en oriëntatie. En: er werd doorgedreven geïsoleerd…

Isoleer!

De grootste winsten in de sociale wijk De Schacht worden gerealiseerd op het vlak van isolatie. Dak, wand en vloer werden voorzien van een dik pak isolatie. Het dak werd geïsoleerd met 2 x 8 centimeter rotswol, in de wanden zit 15 centimeter rotswol en de vloer bevat 6 centimeter PUR (polyurethaanschuim) en 10 centimeter rotswol. Ook de beglazing is met een U-waarde of isolerende waarde van 1,0 beter dan de wettelijke norm van 1,1.

Hemelwater: gratis en goed

Een ander belangrijk aandachtspunt was het hergebruik van hemelwater, dat in de wijk zal worden gebruikt voor de spoeling van de toiletten, schoonmaak en bewatering van beplanting. Hemelwater is gratis, maar je moet er uiteraard wel eerst voor investeren in een waterput. Een investering die, en dat lees je verder in dit artikel, zich makkelijk laat terugbetalen.

Thuis

Regel nummer één van duurzaam bouwen: zorg dat je huis goed geïsoleerd is. De verschillende overheden geven premies waardoor de investering tot een minimum wordt beperkt, en de opbrengsten vanaf de plaatsing maximaal zijn. Doorgedreven isoleren betekent ook het gebouw zo luchtdicht mogelijk maken. Met een ventilatiesysteem ga je daarna zelf bepalen hoeveel frisse lucht wordt ingehaald en afgevoerd, waardoor je woning minder ongewild warmte zal verliezen, en waardoor je energiefactuur dus weer een stuk lager wordt.

Blowerdoortest: meet hoe luchtdicht je woning is!

Hoe controleer je de luchtdichtheid van je woning? Dat kan door middel van een blowerdoor-test. Een blowerdoortest of luchtdichtheidstest is een meting van een gebouw door gebruik te maken van overdruk en onderdruk. Hiervoor wordt een aangepaste ventilator in een deuropening geplaatst die lucht in de woning blaast totdat een zeker drukverschil wordt bereikt (50 Pa). Omdat de woning luchtlekken vertoont zal de ventilator moeten blijven draaien om ontsnapte lucht terug aan te vullen: hoe meer lekken, hoe meer debiet hij moet leveren. Het luchtdebiet, nodig om het drukverschil te behouden is dan ook een goede maat voor de luchtdichtheid van de woning. Het doel van het uitvoeren van luchtdichtheidstesten is een maximaal luchtdichtheidsniveau te bekomen. Door het uitvoeren van een blowerdoortest verlaag je het energiepeil (E-peil) van je woning, verminder je energiekosten, vermijd je structurele bouwproblemen (koudebruggen, vocht, tocht, schimmel enzovoort) en vermijd je ongewenste ventilatie.

Hemelwater

Het toepassen van duurzaamheidaspecten brengt vaak extra kosten mee, maar ze sparen er ook uit. Hieronder staat een voorbeeld van een besparing door het gebruik van een hemelwaterput.
Op de factuur van de drinkwatermaatschappij staat dat een familie het voorbije jaar 55,5 m³ drinkwater heeft gebruikt. Dit gezin telt 4 leden. Door dit jaarlijkse verbruik te delen door het aantal gezinsleden en het aantal dagen per jaar, weten we dat elk gezinslid ongeveer 38 liter drinkwater per dag verbruikt. Indien het gezin een hemelwaterput installeert en het hemelwater hergebruikt voor het doorspoelen van het toilet, de schoonmaak en de tuin, kan het, zoals hieronder berekend, een aanzienlijke besparing realiseren.

 

Verbruikspost Aantal liter/dag x aantal personen Dagelijks verbruik
WC 30 liter/dag x 4 personen 120 liter/dag
Schoonmaak 4 liter/dag x 4 personen 16 liter/dag
Tuin 4 liter/dag x 4 personen 16 liter/dag
Totaal   152 liter/dag

Dit gezin verbruikt gemiddeld 4620 liter (= 4,62 m³) hemelwater per maand. Een gemiddelde drinkwaterfactuur rekent 3,64 euro/m³ water aan. Dit betekent dus een besparing van ongeveer 17 euro per maand of 200 euro per jaar.


Auteur: DuboLimburg – februari 2011
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in