Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Kun je elektriciteit bewaren?

Op zonnige dagen draait een fotovoltaïsche zonnesysteem overuren. Dat heeft doorgaans een overproductie van elektriciteit tot gevolg. Die elektriciteit wordt op het net gezet, maar levert weinig voordeel op – en straks misschien zelfs kosten. Zijn er oplossingen om die elektriciteit wel zinvol te gebruiken?
Het zelf maken van groene elektriciteit is de goedkoopste manier om zelf in de elektriciteitsbehoefte te voorzien. De meest voor de hand liggende manier om zelf elektriciteit te maken zijn pv-panelen en in mindere mate een particuliere windmolen. Een belangrijk nadeel aan deze productiemethode is dat je de weerselementen waarvan ze afhankelijk zijn niet beheersen. De ene dag kun je dus te weinig produceren, de andere teveel. Zou het niet mooi zijn wanneer je die overproductie kunt bewaren voor een dalmoment?

Elektriciteit opslaan

Er bestaan al wat realistische oplossingen om de overproductie toch zinvol te benutten: de elektriciteit opslaan in een batterij of omzetten in warm water. Voor de laatste piste heb je een warmtepomp nodig die gekoppeld is aan de omvormer van de pv-installatie. Wanneer de warmtepomp detecteert dat er een overschot aan groene stroom is, treedt ze in werking. De warmtepomp kan de geproduceerde warmte rechtstreeks in het vloerverwarmingsnet stockeren of opslaan in een buffervat. In dergelijke goed geïsoleerde opslagvaten kan het water tot 6 à 7 dagen op gebruikstemperatuur blijven. Op deze manier stockeer je als het ware de elektriciteit in warm water.
Wil je de elektriciteit in zijn oorspronkelijke vorm bewaren en benutten, dan bieden batterijen een uitweg. Een gekend voorbeeld is de batterij van een elektrische wagen. Hier wordt de opgeslagen energie wel niet meer in de woning benut. Er bestaan overigens al batterijen die je kunt opladen met de restelektriciteit uit de groenestroomproductie. De batterijen kunnen dan op bepaalde momenten van de dag de nodige elektriciteit leveren om noodzakelijke systemen – zoals verwarming, koelkast, diepvriezer - te voeden, waardoor je volledig netonafhankelijk bent. Weet wel, deze batterijen hebben een beperkte levensduur. Maar de producenten zoeken voortdurend naar meer kwalitatieve batterijoplossingen.

Zelfdenkende huishoudapparaten

Een andere logische piste om de groene elektriciteit van het net te houden, is de groene energie direct verbruiken. Simpel: schakel de vaatwasser, wasmachine, … in op momenten dat er een hoge elektriciteitsproductie is. Het is natuurlijk onmogelijk om dat allemaal manueel te doen. Een handige hulp daarbij zal de slimme energiemeter worden. Deze meter weet wanneer de elektriciteitsprijs laag ligt omwille van overproductie of wanneer de prijs duur is wegens piekverbruik. Deze slimme meter geeft die informatie door aan een home gateway die op zijn beurt intelligente huishoudapparaten van de nodige informatie voorziet. Zo kunnen ze hun taak aan de goedkoopste prijs voltooien voor een opgegeven tijdstip. De markt is er alvast klaar voor, onder meer Miele en Liebherr beschikken al over huishoudapparaten met de nodige technologie. Het is alleen nog wachten op de introductie van de slimme energiemeter in ons land.

Elektriciteit opslaan in het aardgasnet

We studeren vandaag heel hard op slimme netten voor elektriciteit. Een volgende stap is het combineren van slimme elektriciteitsnetten met slimme gasnetten. MicrobEnergy, een dochteronderneming van de Duitse verwarmingsspecialist Viessmann ontdekte hoe het groene elektriciteit kan omzetten naar methaangas. Dat gas kan dienen voor verwarming, koken of de open haard. Het proces verloopt in twee stadia: in de eerste fase wordt de groene energie via elektrolyse omgezet in waterstof. In de volgende stap voegt MicrobEnergy micro-organismen en CO2 toe aan het waterstof. Zo komt een methaniseringsproces op gang. Het eindproduct is hoogwaardig methaangas. Dit gas kan opgeslagen worden om opnieuw in elektriciteit omgezet te worden op momenten dat er geen overproductie van groene elektriciteit is, of het kan op het aardgasnet geïnjecteerd worden. Viessmann onderzoekt nu hoe de techniek verfijnd kan worden om op grote schaal toe te passen. Kortom, de toekomst van groene elektriciteit zou wel eens in gasproductie kunnen liggen.
Auteur: TiM Vanhove – juni 2014

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in