Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Isolatievoorwaarde voor premie zonnepanelen

Als je fotovoltaïsche zonnepanelen wilt plaatsen op je woning en daarbij wilt profiteren van groenestroomcertificaten, dan moet je je dak voldoende isoleren of geïsoleerd hebben. Concreet moet het dak een tot 12 cm dik isolatiepakket hebben.

Wie een pv-installatie plaatst op zijn woning moet zijn dak isoleren. Tenminste als je wilt genieten van groenestroomcertificaten die aan de netbeheerder verkocht kunnen worden. Die nieuwe voorwaarde wil vermijden dat de fotovoltaïsche systemen hun doel voorbijschieten. Want, geef toe, het is weinig mileuvriendelijk om zonnepanelen te plaatsen op een ongeïsoleerde woning.

Enkel voor woningen

De isolatievoorwaarde is dan ook alleen van toepassing op op woningen. In de reglementering wordt een woning of woongebouw omschreven als een gebouw dat wordt verwarmd omdat er mensen wonen.
Wanneer je de panelen op een stal, bedrijfsgebouw, alleenstaande garage of tuinhuis plaatst, geldt deze isolatie-eis dus niet. Ook al hoort de garage of het tuinhuis bij een woning die niet geïsoleerd is.
Gaat het om een woning waarin de aanvrager woont en waarin ook zijn zaak is gevestigd, dan geldt de isolatievoorwaarde wel.

Isolatiewaarde

De totale isolatie van het dak en de zoldervloer moet een warmteweerstand Rd van ten minste 3 m²K/W hebben om in aanmerking te komen voor 350 euro minimumsteun. Klassieke dak-of zoldervloerisolatie met een dikte van 12 cm heeft normaal gezien een warmteweerstand Rd van ten minste 3 m²K/W en voldoet aan deze norm. Je kan nagaan of jouw isolatie aan de norm voldoet via www.energiesparen.be. Hier vind je een overzicht van de warmteweerstand van verschillende isolatiematerialen en de benodigde dikte.

Controle

Het is aan de eigenaar van de zonnepanelen om na te gaan of het dak of de zoldervloer voldoende geïsoleerd is. Er bestaan geen toestellen om te meten of en in welke mate jouw dak of zoldervloer geïsoleerd zijn. De enige manier om dit na te gaan, is uit te zoeken welk isolatiemateriaal er werd geplaatst en met welke dikte.
Als je een huis hebt gekocht en je hebt geen idee of en hoeveel isolatie er aanwezig is, dan moet je desnoods een stukje zolderbekleding verwijderen en de dikte meten. Op energiesparen.be vind je ook meer informatie over het visueel onderzoek van je isolatie.

Als eigenaar van zonnepanelen moet je in het aanvraagformulier voor groenestroomcertificaten op eer verklaren dat jouw dak of zoldervloer geïsoleerd is. De VREG kan altijd zelf ter plaatse komen controleren of er inderdaad aan de isolatievoorwaarde werd voldaan. De VREG kan daarnaast ook aan jouw distributienetbeheerder vragen een controle ter plaatse uit te voeren.
Als niet kan aangetoond worden dat er voldoende isolatie is, zal de controleur ervan uitgaan dat er geen isolatie werd geplaatst.

Bron: VREG

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in