Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Antargaz
bulex
Logo Bosch
Energie

Informazout engageert zich in Energierenovatieprogramma 2020

In het kader van zijn initiatief Energierenovatieprogramma 2020, wil Vlaams minister van Energie Kris Peeters, tegen het jaar 2020 een energiezuinige woning voor iedere Vlaming. Deze ambitieuze doelstelling van de minister staat voor een besparing van 30 % van het huishoudelijke verwarmingsverbruik.

Voor de realisatie van deze doelstelling doet minister Peeters een beroep op tal van sectororganisaties. In een convenant engageren deze organisaties zich om hun leden nauwgezet te begeleiden om energiebesparing actief te promoten bij hun klanten.

Informazout heeft met Minister Kris Peeters een convenant ondertekend.
De stookoliesector, vertegenwoordigd door Informazout, is overtuigd van het economische, ecologische en maatschappelijke belang van een grootschalig langetermijn energierenovatieplan. Daarnaast ondersteunt de sector ook de operationele doelstellingen van het programma opdat er in Vlaanderen tegen het jaar 2020 geen energieverslindende woningen meer zouden zijn.

In het convenant verbindt de stookoliesector er zich toe haar leden actief te stimuleren om:
klanten te wijzen op beschikbare premies en fiscale voordelen bij het uitvoeren van energiebesparende investeringen,
klanten de documenten ter beschikking te stellen om premies aan te vragen en fiscaal voordeel te bekomen of de contactgegevens mee te delen van het Service Center van Informazout waar deze documenten kunnen bekomen worden,
klanten ook te wijzen op andere energiebesparende maatregelen dan de vervanging van oude verwarmingsketels (bijv. plaatsen van dakisolatie en vervanging van glas door hoogrendementsglas).

Consumenten of leden van Informazout die meer info wensen kunnen terecht op: Informazout.be of 078/152 150.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in