Energie

ImmoPass introduceert IP Energy: een energie-audit op maat van een gebouw

Nu de energiefactuur een steeds prominentere plaats inneemt in het gezinsbudget, lanceert ImmoPass, de eerste technische controle-instantie voor vastgoed, ImmoPass Energy, een aanvullende module op zijn technische audit. Het doel? De energieprestatie van een gebouw analyseren en de eigenaar adviseren, met als doel de energierekening te verlagen en – op langere termijn – over een energie-efficiënte woning te beschikken. Met deze nieuwe module gaat ImmoPass voort op zijn elan van neutrale auditor en adviseur voor gebouwen. Het bedrijf ondersteunt zo eigenaars en syndici die hun vastgoed als een goede huisvader willen beheren en de best mogelijke investeringen willen doen qua energieperformantie.

De ImmoPass Energy-audit is een aanvullende module op de bestaande technische audit van een gebouw, die ImmoPass uniek maakt. Net als bij de technische audit, gaat de gecertificeerde architect van ImmoPass verder dan het louter opsporen van problemen rond energieprestaties. Het rapport biedt verbeterpunten, gebudgetteerde technische oplossingen en ook advies. Het bevat ook een indicatie van de op dat moment beschikbare premies voor het doorvoeren van eventuele verbeteringen en/of werken. Het doel van deze aanvullende module bij de technische audit is om (mede-)eigenaren te helpen hun energieprestaties te optimaliseren om de energierekening te verlagen en om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen voor 2050 op het gebied van energie-efficiëntie, net als aan andere nieuwe regelgevingen.

Sinds de oprichting van ImmoPass is haar technische audit aanzienlijk geëvolueerd. Pierre-Louis Firre, één van de oprichters van de start-up: ‘Op een uitzondering na maakten onze eerste klanten gebruik van onze diensten in het kader van een aankoop. Nu hebben we steeds meer eigenaren die hun woning gewoon goed willen onderhouden en haar willen klaarmaken voor de toekomst. Een van de belangrijkste aspecten hierbij, is de energieprestatie van de woning. Naast het feit dat het verkleinen van de CO2-voetafdruk een maatschappelijke verantwoordelijkheid is, zijn de energiekosten vandaag behoorlijk hoog. Energieprestaties optimaliseren is essentieel als men van plan is om een woning over zeg maar 10 jaar te verkopen. Men kan dus maar beter weten waar men aan toe is en wat de impact is van een specifieke investering die men kan doen.’

Twee doelgroepen: residentiële woningen en mede-eigendommen

De ImmoPass Energy-audit komt bovenop de gewone ImmoPass-audit, en kan gedaan worden voor de gemeenschappelijke delen van een mede-eigendom of van een huis. Een audit van een afzonderlijk appartement is niet opportuun, gezien het belang van de gemeenschappelijke delen in een mede-eigendom wanneer het gaat over energieverbruik.

In het kader van de Klimaatconferentie van Glasgow besliste de Vlaamse Regering om een renovatieplicht voor residentiële woningen in te voeren. Vanaf 1 januari 2023 zal iedereen die een energieverslindende woning aankoopt, deze binnen de vijf jaar energetisch moeten renoveren. In concreto betekent dat een energetische renovatie naar ten minste EPC-label D. Tim Van Helden, verantwoordelijk voor Vlaanderen bij ImmoPass: ‘Om tegen 2050 elke woning energie-efficiënt te maken, is er nog heel wat werk aan de winkel. Het gemiddelde EPC-label in Vlaanderen voor een eengezinswoning is label E, voor een appartement is dat label C. Tegen 2050 moet dat label A worden. Via de ImmoPass Energy-audit krijgt de klant advies op maat hoe deze langetermijndoelstelling te halen.’ In het kader van de woonkwaliteitsbewaking waren er al twee energieverplichtingen die gelden voor mede-eigendommen en residentiële woningen: de dakisolatie- en de dubbelglasnorm. Het ontbreken van dakisolatie kan vandaag al leiden tot een ongeschiktverklaring van de woning. Het ontbreken van dubbele beglazing zal geleidelijk aan zwaarder doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit en kan vanaf 2023 leiden tot de ongeschiktverklaring. De ImmoPass Energy-audit zet bestaande en nieuwe eigenaars en syndici op weg bij het doen van de best mogelijke investeringen in de energieperformantie van hun woning/mede-eigendom.

Een brede analyse

De door ImmoPass gecertificeerde architect analyseert in het kader van de ImmoPass Energy-audit, verschillende aspecten van het gebouw:

  • de dak-, gevel- en vloerisolatie;
  • de energieprestaties van het buitenschrijnwerk (ramen en deuren);
  • de energieprestaties van de verwarmingsinstallatie;
  • de sanitaire warmwatervoorzieningen;
  • de eventuele ventilatie en warmtekrachtkoppelingssystemen;
  • desgevallend de hernieuwbare energiebronnen - voornamelijk zonne-energie.

Deze negen thema's maken deel uit van een grondige analyse door de gecertificeerde architecten van ImmoPass. De eigenaar heeft zo meteen alle nodige elementen om de voorstellen van aannemers voor de verschillende uit te voeren werken, te beoordelen. De kostprijs van deze extra module bedraagt €250 (incl. btw) voor een eengezinswoning. Voor een mede-eigendom wordt een budget op maat voorgesteld, afhankelijk van het aantal eenheden.

Concrete, gebudgetteerde oplossingen om makkelijk prioriteiten te stellen

Voor elk van deze aspecten zal de architect de huidige voorzieningen vaststellen en controleren of deze voldoen aan de normen. Vervolgens stelt de architect verbetermogelijkheden voor, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het gebouw en de interesses van de eigenaar. Ook geeft hij een raming van het budget voor verschillende verbetermogelijkheden. Verder bevat het rapport een inschatting van de impact van deze verbeteringen op de algemene energieprestaties van de woning. Ten slotte bevat het ImmoPass-rapport een overzicht van de eventuele premies die beschikbaar zijn voor het uitvoeren van dergelijke renovatiewerken. De grondige analyse van de verschillende energiegerelateerde thema’s, maakt het voor de eigenaar mogelijk om gebudgetteerde prioriteiten te stellen. Deze zijn heel overzichtelijk opgenomen in het eenvoudig opgestelde en makkelijk leesbare ImmoPass-rapport. Deze analytische aspecten komen bovenop de 80 punten die voorzien zijn in het gewone auditrapport.

Bron: Luna

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in